Onverhuld: Olifant

In het hart van het Groene Hart vergaderde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) twee dagen: Boskoop dus. Veel water, molens, kassen, bedrijvigheid en pittoreske plaatsen als Gouda en Woerden. De historie spat er vanaf, in het bijzonder de prachtige Sint Jan in Gouda. Maar tot zover de marketing van dat Groene Hart.

Nu een economische invalshoek vanuit de historie. Nergens was de scheiding tussen platteland en stad (vestingsteden) zo groot als hier. 

Eeuwen trokken er allerlei legers en huurlingen door die laaggelegen polders en plunderden de boeren, de steden hielden de poorten dicht. 

In die steden en stadjes zaten sluizen of doorlaten om de Waterlinie in bedrijf te stellen onder het Stadhuis om te voorkomen dat boeren die hun land onder water zagen lopen, de doorlaat weer zouden dichtgooien.

Maar ook nergens had men elkaar, boer en stedeling, zo nodig. Een simpel voorbeeld. Verhandelde kazen in Gouda werden door de boeren gemaakt, gebracht en in de steden verkocht. Geen handel, geen geld voor boer en handelaar. Hetzelfde voor andere producten als vee, vis, tarwe, rogge en groenten. En dat zie je nu nog terug in de bedrijvigheid die meteen ook een sterke economie en innovatie oplevert.

Maar het ging om nog veel meer in Boskoop. Over energiehubs, warmtepompen, financiering jeugdhulp, WMO, vaccinatiegraad etc. 

In de plantenkas waar we zaten stond ook een olifant te stampen. Gevaarlijk zult u zeggen, maar dit was figuurlijk. De dikhuid stond symbool voor de samenwerking tussen gemeenten en het nieuwe kabinet. Je hebt elkaar nodig, meer dan ooit durf ik wel te zeggen. Elke gemeente heeft een politieke wind en afhankelijk daarvan kun je iets vinden van de voornemens van dit kabinet. Je kunt ook zeggen er zijn verkiezingen geweest, dat heeft deze partijen met de nu afgesproken voornemens (men noemt dat hoofdlijnen) in een kabinet gebracht en daarmee heb je het te doen.

De olifant staat nog in Boskoop.

Lees hier de online krant van deze week.