Lokaal vuurwerkverbod in Gemeente Ede afgeschoten

REGIO – In gemeente Ede zal vanaf 2025 geen lokaal vuurwerkverbod komen. Daarnaast heeft de Nieuw Lunterse Nacht dankzij een voorstel van Marian van Roekel (CDA) weer een subsidie van € 10.000 gekregen

3 jaar gelden is er een initiatiefvoorstel gedaan om tot een lokaal vuurwerkverbod in heel gemeente Ede te komen. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat er eerst alternatieve vieringen zonder vuurwerk georganiseerd moesten worden, die gesubsidieerd worden door de gemeente. De alternatieve vieringen, behalve de Nieuw Lunterse Nacht (NLN), zijn mislukt en worden niet herhaald. De Nieuw Lunterse Nacht was enige wel geslaagd.

Daarnaast heeft de Burgemeester ingezien wat er in andere gemeenten waar al wel een lokaal vuurwerkverbod geldt gebeurde tijdens Oud & Nieuw, er werd niet minder om geknald. Er mag nog steeds vuurwerk verkocht worden, dus wordt er nog steeds afgestoken. 

Als je echt wat aan vuurwerk wilt doen moet je een landelijk verkoopverbod en daarna een afsteekverbod instellen, maar dat regel je dus niet lokaal, is de overtuiging van Burgemeester Verhulst.

Het voorstel na de evaluatie afgelopen donderdag was dan ook heel logisch, om niet over te gaan tot een lokaal afsteekverbod.

Omdat het lokale vuurwerkverbod er niet komt was het voorstel om ook de subsidie voor de alternatieve vieringen te laten vervallen. Dat is dan ook niet meer nodig was de gedachte. Het Lunterse raadslid Marian van Roekel (CDA) heeft een amendement ingediend in de gemeenteraad. 

“We vragen als gemeente aan mensen om een viering te organiseren. De viering wordt met 1200 bezoekers en 0 overlast een succes. Mede door de financiële steun in de rug leiden ze geen verlies. Maar omdat de vieringen in Ede niet van de grond komen houdt de subsidie voor een evenement dat wel slaagt ook op. Dat kan er bij mij niet in” Aldus van Roekel. “Er was van vorig jaar nog geld over op de andere alternatieve vieringen. Laten we dit geld dan gebruiken om voor 24/25 nog een keer de subsidie toe te kennen. Ik ben dan ook erg blij met de uitslag van deze stemming, 24 stemmen voor en slechts 14 stemmen tegen”.

Lees hier de online krant van deze week.