BBQ voor vrijwilligers Wallenburg

EDERVEEN – Woensdagavond 22 mei konden vrijwilligers en buddy’s van het jongerenhuis Wallenburg aanschuiven voor een gezellige barbecue. Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur van de stichting.

Het werden een paar uurtjes van elkaar ontmoeten en bijpraten. Teus Dorresteijn bedankte de aanwezigen voor hun komst en prees het saamhorigheidsgevoel dat er in Ederveen is m.b.t. het jongerenhuis.

Jongerenhuis Ederveen een veilige woonplek voor jongeren die hulp kunnen gebruiken op weg naar zelfstandig wonen. Dankzij Ede Doet-cheques heeft het Jongerenhuis Wallenburg een moestuin en een pluktuin in de berm langs de beek. Hier staan wilde bloemen en plukbloemen voor iedereen uit de buurt.

Stichting Jongerenhuis Ederveen wil vanuit christelijk diaconaal perspectief hulp bieden. Het draait op vrijwilligers, die de bewoners ondersteunen bij o.a. het koken, het schoonhouden van hun studio. Kortom zichzelf te leren redden op weg naar zelfstandigheid.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op: www.jongerenhuisederveen.nl

Lees hier de online krant van deze week.