Hamlaan gedenkboom

Het Luntersche Buurtbosch is gesticht door de Lunterse notaris J.H.Th.W. van den Ham. Zie ook het artikel over een wandeling door het Buurtbosch. Te zijner herinnering werd een ‘koepel’ (uitzichttoren) in het bos gesticht. Deze beschrijving betreft de in het Luntersche Buurtbosch (gelegen aan de Van den Hamlaan!) staande boom met eromheen een hek met bankjes. Het geheel bevindt zich tegenover de Hillegondalaan. De bank is ontworpen door ir. J.W. Dinger en uitgevoerd door de smid Koops.