Lunterse bedrijvengids

Basisschool De Bron, Lunteren

Ieder uniek, samen sterk!

De Bron, school met de Bijbel

Op De Bron werkt een enthousiast team dat het belangrijk vindt om te leven vanuit de Bijbel. ‘God liefhebben boven alles en de mensen om je heen als jezelf’ is wat we de leerlingen willen voorleven. Vanuit deze identiteit werken we met de volgende kernwaarden: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Onze missie inclusief de kernwaarden laten zich samenvatten in ons schoolmotto: ‘Ieder uniek, samen sterk’.


Met ons christelijk onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar willen we:

  • een goede basis meegeven voor hun functioneren in de maatschappij.
  • kennis en vaardigheden ontwikkelen
  • uitgaan van verschillen
  • rekening houden met behoeften en competenties
  • het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderen
  • een veilig schoolklimaat waarborgen
  • veilig en doelgericht werken met digitale middelen
  • investeren in relaties met ouders

Kortom, wij willen graag dat ieder kind met plezier naar school gaat!

De Bron, school met de Bijbel

  • Postweg 7
  • 6741 BA Lunteren

Staat jouw bedrijf er nog niet bij? of kloppen de gegevens niet meer?

Neem contact op