Lunterse bedrijvengids

Beleef De Triangel

CNS De Triangel

Basisschool CNS De Triangel: voor leren met visie en zorg door als school, gezin en kerk samen te werken


Wij zijn een open, hedendaags christelijke school en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor de andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dit proberen wij vanuit een christelijke levensvisie vorm te geven, maar wij leggen dit niet dwingend op. We proberen juist voor de leerlingen een ankerpunt te zijn waarmee zij de vele visies en benaderingswijzen kunnen toetsen en vergelijken. Wij bieden onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met als IKC een intensieve samenwerking met de inpandige kinderopvang Partou voor kinderen vanaf 0 jaar).

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open
voor alle leerlingen en ouders/verzorgers die onze grondslag respecteren. Daarnaast is ieder kind welkom tenzij het schoolondersteuningsprofiel aangeeft dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Onze school heeft leerlingen uit het dorp Lunteren en omliggende dorpen. Dit vanwege het feit dat de school staat voor hedendaags christelijk onderwijs, werkt met een continurooster en goed passend onderwijs biedt. Daarnaast heeft onze school sinds januari 2018 het predicaat excellente school ontvangen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

 • Daarnaast zijn we trots zijn op onze parels:
 • Op onze school werken we met mediatoren in de groepen 6 t/m 8
 • Op onze school wordt elke vrijdag de pluim van de week uitgedeeld
 • Op onze school is er aandacht voor ontwikkeling van hoofd, hart en handen; denk naast reken- en taallessen o.a. aan werken in de moestuin, kooklessen, bewegend leren, crea, plus- en klusklas
 • Onze school is een gezonde school en beschikt over de vignetten welbevinden en bewegen, daarnaast is er veel aandacht voor gezondheid op school
 • Op onze school geven we lessen in robotica en programmeren groep 1 t/m 8 (leerlijn)
 • Op onze school werken de leraren samen in zogenaamde onderzoeksteams (werkgroepen/PLG’s)
 • Op onze school geven ouders gastlessen over thema’s waarin ze specialist zijn
 • Op onze school hebben veel leerkrachten een specialisatie gedaan
 • Op onze school is er veel aandacht voor de overgang van de peuteropvang naar groep 1
 • Op onze school is er veel aandacht voor de overgang van PO naar VO, met een speciale VO week in groep 8.

CNS De Triangel

 • Kerkhoflaan 29
 • 6741 BN Lunteren

Staat jouw bedrijf er nog niet bij? of kloppen de gegevens niet meer?

Neem contact op