Oude en Nieuwe Begraafplaats

Kerkhoflaan, Oude en Nieuwe Begraafplaats

 

Inleiding:
De uit twee gedeelten bestaande begraafplaats van Lunteren, gelegen in de kom van het dorp en aangelegd vanaf rond 1830. Op de begraafplaats bevindt zich oud geboomte, lanen, vele oude graftekens en een moderne aula. Van deze begraafplaats komen alleen enkele graftekens voor bescherming in aanmerking.

 

Omschrijving:
De begraafplaats bestaat uit twee gedeelten: een klein rechthoekig gedeelte tussen de Kerkhoflaan en de Achterstraat en een groot, langgerekt perceel aan de andere kant van de Kerkhoflaan en haaks daarop gelegen. Het kleine gedeelte is het oudste (rond 1830 aangelegd), het grote gedeelte is in verschillende fasen tot stand gekomen vanaf rond 1900.

 

Toegepaste bomen en struiken:
haagbeuk, taxus, liguster, hulst, rododendrons, beuken, treurbeuken en acacia's.

 

Graftekens:
De belangrijke, oude graftekens bevinden zich op het oude gedeelte en op het veld rechts van de ingang van het nieuwe gedeelte. Er is een zerk (Van Wal r) uit 1837 in classicistische trant. Verder zijn er graven met hekwerken, in n geval zelfs een graf (Brouwer) omgeven door kettingen tussen boomstammetjes van beton.

 

Overige informatie:
Kadastraal perceel: C 2808.

 

Motivering:
De begraafplaats van Lunteren is van algemeen belang vanwege: schoonheid, vanwege de diverse oude graftekens; cultuurhistorie, vanwege de relatie van de zerken met de geschiedenis van Lunteren, vooral vanwege de herinnering aan Lunterse families en predikanten.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede Beeldbepalende plek.