Hessenweg 168 Lunteren

Hessenweg 168 Schaapskooi Lunteren

 

Inleiding:
Een in het boerenland, haaks op de Hessenweg gelegen schaapskooi van het Veluwse type, waarschijnlijk gebouwd in de negentiende eeuw.

 

Omschrijving:
De schaapskooi is opgetrokken in hout en heeft afgeschuinde kopse kanten. Het schilddak met driezijdige uiteindenis gedekt met riet en voorzien van spiegels met rode Hollandse pannen. De dubbele deuren aan de zijde van de Hessenweg zijn vervangen door een moderne deur. De schaaapskooi heeft nog zijn originele construktie.

 

Overige informatie:
De kooi hoort bij Hessenweg 151-153 maar valt kadastraalonder Hessenweg 168.
De kooi staat er zeker honderd jaar (vriend.med. mevrouw Hooijer, eigenaresse).
Kadastraal perceel: G 1870.

 

Motivering:
De negentiende-eeuwse schaapskooi is van algemeen belang vanwege: schoonheid, vanwege het bouwtype Veluwse kooi en vanwege de hoge mate van gaafheid;
cultuurhistorie, vanwege de (historisch bepaalde) samenhang met de agrarische geschiedenis van Lunteren en de relatie met de boerderij aan de overzijde.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Gemeentelijk monument.