Herberg De Lindeboom

Herberg De Lindeboom in Lunteren ten prooi aan sloophamer Aan de Hessenweg in Lunteren

 

Aan de Hessenweg in Lunteren is afgelopen week het zeer vervallende pand De Lindeboom gesloopt. Al jarenlang stond het pand leeg, en het mag een wonder heten dat het nooit in de brand is gestoken. ,,Helaas heeft men het niet van de ondergang kunnen redden", aldus Louis Fraanje voorzitter van de Jac. Gazenbeek Stichting. In het verleden zijn er gesprekken geweest door mensen van de Jac. Gazenbeek Stichting met zowel de eigenaar als de gemeente Ede. ,,Maar het heeft niet mogen baten, hoewel de nieuwe eigenaar zeker van goede wil was om met ons iets op te zetten", aldus Louis Fraanje,,Het is natuurlijk een unieke plek, mede omdat hier vroeger ook al eeuwenlang een oude herberg heeft gestaan, voordat deze in 1899 gesloopt werd en deze woning er voor in de plaats was gekomen. Honderden jarenlang kwamen hier de Hessenwagens uit Duitsland voorbij en overnachten in de herberg, deze lag dus aan de route Arnhem-Amersfoort.Aan de overkant van de weg stond een grote doorrijschuur, waarin de Hessenwagens 's nachts gestald werden, om de volgende dag hun reis te vervolgen via Barneveld naar Amersfoort. De oude bomen die er nog staan geven de plek aan waar deze enorme schuur stond. Deze monumentale bomen zouden op de monumentenlijst geplaatst moeten worden, het zijn nog de enige getuigen aan een roemrijk verleden.

 


Foto': Het laatste uur heeft geslagen voor de Lindeboom.
Foto: Louis Fraanje

 

Gelukkig is de oude gevelsteen bewaard gebleven, deze zal, als hij niet in het nieuw te bouwen huis geplaats wordt, naar het Gazenbeek Centrum in Lunteren verhuizen. Daar is ook meer informatie te verkrijgen over deze oude geschiedenis van de Hessenwegen.

 

Bron: Ede stad vrijdag 17 juli 2009