Uitbreiding bedrijventerrein De Stroet te Lunteren 

De uitbreidingsplannen van De Stroet 4 zijn in ontwikkeling. Reden voor de Lunterse Krant hier uitgebreid op in te gaan. In deze editie van de Lunterse Krant komen een aantal betrokkenen aan het woord.

Onderstaand enkele items uit de interviews die Willem de Frel had met de betrokkenen:
– De initiatiefnemers spreken liever van een ‘bedrijvenpark’
– Met aandacht voor energie, milieu, klimaat en biodiversiteit en gezondheid.
– De hoogspanningsleidingen worden ondergronds gebracht er komen wandelpaden en een fietspad langs de Westzoom tot aan de Bethelkerk, waar veilig overgestoken kan worden.
– Volgens wethouder Jan-Pieter van der Schans is er geen bedrijventerrein te vinden met maar liefst zo’n 25% groen.
– Bewoners aan de Westzoom, in casu, aan de Hindelaan, maken zich zorgen over hun uitzicht, worden dat bouwblokken?
– De initiatiefnemers erkennen deze twijfels en geven hier de voorkeur aan bedrijfswoningen met kleine bedrijfshallen, met een hoogte van maximaal 6 meter.
– De Dorpsraad spreekt zijn bezorgdheid uit en wil graag nauw betrokken zijn bij de respectieve vormen van overleg.
– Fractievoorzitter van het CDA, Anne-Jan Telgen en het bestuur van de ondernemersvereniging De Stroet zijn positief en verwachten een boost in economische activiteiten en werkgelegenheid.
– Bestuur bedrijventerrein De Stroet is voor uitbreiding.
– Lokale ondernemers krijgen voorrang.

Lees meer in Lunterse Krant.

Lees het gehele artikel in de Lunterse Krant, of op lunteren.com