Leer meer over beheer landschap Maak en beheer uw erf goed

Wie een erf heeft, of dat nu groot is of klein, bezit een waardevol natuurgebied. Een rij knoestige oude knotbomen langs een sloot, een rode beuk pronkend op een boerenerf of een boomgaard met fruitbomen, in de zomer vol kleurrijk fruit: erven en hun elementen geven ons landschap sfeer en kleur. Evenwichtig erf Bomensingels, sloten, wallen, heggen en hagen schitteren samen met de boerderijen en hun bijgebouwen als sfeervolle decorstukken in ons landschap. Een erf dat mooi aansluit op het omringende landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.
in de ‘groene ruimte’ zijn de erven de verbindende schakels die ervoor zorgen dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen.  Een evenwichtig erf zorgt voor voedsel en beschutting zodat soorten kunnen overleven. Lees voor meer informatiede ervenfolder op landschapsbeheergelderland.nl.
Hoogste laag Opvallend zijn de vier beplantingslagen op de boerenerven. De vegetatie loopt op van laag naar hoog. De eerste laag is de knip- en scheerheg die rond moes- en siertuin ligt. De tweede laag bestaat uit sierheesters en struweelhagen. Weer wat hoger komt de derde laag, dit zijn de hoogstamfruit- en knotbomen en het geriefhoutbosje.

De vier beplantingslagen op een boerenerf.

Als laatste, hoogste laag komt het zwaardere hout dat in de singels staan of als solitaire boom op het erf. Ga eens op een afstand van 100 meter van uw erf staan. Herkent u de vier lagen op uw erf? Cursus onderhoud en beheer landschapselementen In de afgelopen jaren hebben inwoners  van het buitengebied van Lunteren tal van streekeigen beplanting aangeplant. Hierdoor is het buitengebied verder verfraaid en aantrekkelijker geworden
voor mens en dier. In vervolg hierop kunnen particuliere grondeigenaren en vrijwilligers via de cursus ‘Onderhoud en beheer landschapselementen’
meer kennis opdoen over hoe zij het landschap duurzaam in stand kunnen houden.
De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door deskundige Eward Timmerman van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en start met een theorieavond op dinsdag 5 november van   20.00 tot 22.00 uur in Zaal ’t Hek, Meulunterseweg 32 in Lunteren.
Op 8 november is er de praktijkochtend van 9:30 tot 12:00 uur op een locatie in het buitengebied van Lunteren.
De cursus wordt door de gemeente Ede kosteloos aangeboden en is mede mogelijk dankzij steun van de Provincie Gelderland. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marcelle van Leeuwen, coördinator
Levend Landschap Lunteren via mgvleeuwen@kpnmail.nl.
Dit is het eerste artikel naar aanleiding van de publicatie van de Uitvoeringsagenda van de werkgroep Levend Landschap Lunteren in de Lunterse
Krant op 4 oktober 2019.