Jonge agrariërs staan voor grote uitdagingen

LK Nieuws Jonge Agrariers WK48-2019

LK Nieuws Jonge Agrariers WK48-2019

Discussieochtend jonge agrariërs en gemeenteraad

Door Willem de Frel

EDERVEEN – Dinsdag 26 november stond in het teken van de jonge agrariër. De ochtend werd gestart met een ontbijt op de boerderij van Jan van Ommeren. Vervolgens werd aan de Schansweg, op de grens van Lunteren en Ederveen een rondleiding en uitleg gegeven. De boerderij voert een gemengd bedrijf met 70 koeien en 4.000 vleesvarkens.

Het streven is dat agrarische bedrijven kringloop circulair worden, zo ook op deze boerderij. Minder eiwit is een streven om te komen tot vermindering de uitstoot van stikstof, maar dit is moeilijk omdat eiwitten een belangrijke nutriënt zijn voor een betere groei en dus productie. De varkens krijgen brijvoer, dat op de boerderij wordt samengesteld en gemengd, met als gevolg minder transportbewegingen en minder opslagplaatsen. Milieuwinst dus. De familie Van Ommeren toont zich vooruitstrevend als het gaat om een betere wereld.

Onrust in de sector

Het is al maanden onrustig in de sector, verbolgen boeren trokken massaal naar het Malieveld. De lont in het kruidvat was de uitspraak van D66 kamerlid Tjeerd de Groot die opperde dat de veestapel gehalveerd moest worden.

Zorgpunten landbouw

Er speelt nogal wat in de landbouw, initiatiefnemer Pieter Bos, van AJK Ederveen, opent met verve  de discussieochtend tussen de jonge agrariërs en leden van de gemeenteraad. En wel in café Marktzicht te Ederveen, waar mede-initiatiefnemer Adriaan Henzen zijn lokaliteit ter beschikking stelde en de aanwezigen sterkte met koffie, thee en heerlijk huisgebakken cake en krentenbrood.

Een opsomming van de aandachtspunten:

  1. De inrichting van het platteland verandert, veel agrariërs zijn gestopt of gaan stoppen. Minder agrarische bedrijven en meer burgers zorgt voor een kloof. Wordt de boer zeldzaam?
  2. Dreiging van velden met zonnepanelen, waarbij het niet ondenkbaar is dat er percelen tot 2 hectare vol geplempt worden met zonnepanelen. Dus onttrekking van landbouwgrond.
  3. De kleinschalige natura 2000 gebieden (postzegels) zorgen voor frictie tussen partijen.
  4. Het uitbaten van de sector door promotie via social media kan beter.
  5. Er ontstaat druk op duurzame bedrijfsvoering (milieu en dierwelzijn) waarbij er zorg is over de afzetgarantie tegen prijzen die investeren in duurzaamheid rechtvaardigen.

Waarbij moet worden opgemerkt dat de leidraad voor het doen van boodschappen vooral op prijs is gebaseerd in plaats van op duurzaamheid.

Bedrijven weten ‘duurzaamheid’ uit te baten in hun marketing activiteiten, de agrarische sector moet deze les nog leren.

Uitleg door jonge boeren

Vanuit verschillende disciplines gaven vier jonge boeren een pitch, uitleg over hun bedrijf en de uitdagingen. Gernand van Bennekom (biologische leghennen), Melvin Hazeleger (moederdieren), Henry Esveld (zeugen) en Wiliam Visser (melkkoeien).

Deugen de metingen?

Vanuit de jonge agrariërs is er onzekerheid over de ingewikkelde scheikundige rekenregels en de uiteindelijk benoemde uitstoot.

In een grafiek laat Pieter Bos zien dat volgens de metingen van het RIVM 45% van de stikstofuitstoot afkomstig is van de agrarische sector. Maar deze grafiek toont ook dat 31% afkomstig is uit het buitenland. Men is dan ook erg benieuwd hoe deze metingen tot stand zijn gekomen, temeer omdat de luchtvaart ook tot het ‘buitenland’ wordt gerekend. Volgens welke richtlijnen deze metingen tot stand zijn gekomen is niet duidelijk en daarmee discutabel.

Aanwezig waren raadsleden van CDA, Gemeente Belangen Ede, SGP en ook Dirk-Jan Koekoek, die zich als D66 raadslid in het hol van de leeuw waagde. Laatstgenoemde legt uit dat er verschillende soorten stikstof zijn. Stikstof van boerderijen zijn veel zwaarder en dalen vooral op eigen land neer en dan vormt het geen probleem.

Hoe is dit feit meegenomen in de metingen? Dat is niet duidelijk. Koekoek stipt wél aan dat er de landbouw moet veranderen, maar dat boeren positief de toekomst tegemoet moeten gaan.

De discussie met de raadsleden wordt als positief en verhelderend ervaren.