Initiatiefgroep komt met nieuw inrichtingsplan voor het Nieuwe Erf in Lunteren

 Een groep betrokken Lunteranen heeft zich het afgelopen jaar gebogen over een mogelijke herinrichting van het Nieuwe Erf. Het doel is om het hart van Lunteren gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken en het op die manier een meer actieve en centrale rol te geven in het dorp. De initiatiefgroep wil alle Lunteranen tijdens een inloopavond kennis laten maken met de ideeën en wil ook uw mening horen.

De huidige natuursteen band rondom het Nieuwe Erf wordt ervaren als een barrière om het op te lopen. Het idee is om de natuursteenband ter plaatse van de Dorpsstraat te doorbreken en naar binnen toe om te zetten. Zodoende wordt het mogelijk om vanuit de Dorpsstraat via een brede toegang het Nieuwe Erf in te lopen. Het Lunters Vrouwtje krijgt hierdoor ter plaatse van deze doorbraak een meer markante positie.

Door het omzetten van de natuursteen banden blijft de mogelijkheid voor zitgelegenheid wel gehandhaafd.

Het huidige gazon ligt niet vlak en geeft in het gebruik de nodige beperkingen en problemen. Bij of na veel regenval is deze vorm van ondergrond niet echt geschikt voor inrichting in een verblijfsgebied. Modderpoelen en kale plekken zijn het gevolg; wat op zich weer een verrommeld beeld geeft. In de nieuwe plannen wordt uitgegaan van een vlakke natuurstenen bestrating in de sfeer van de inrichting van de Dorpsstraat. Hierdoor ontstaat er meer eenheid tussen het Nieuwe Erf en de aansluitende Dorpsstraat.

Om op het Nieuwe Erf een extra verwijzing naar het verleden te maken wordt een kunstwerk toegevoegd. Een stilistische oude Veluwse Boerderij bestaande uit cortenstaal onderdelen is een verwijzing naar de oude boerderij van de familie Engelen die ooit op deze plek stond. Het huidige ‘Aarfhuus’ is als hooiberg in 2008 ook al als baken hiervoor gekozen.

Voor de kinderen worden diverse speelvoorzieningen aan het kunstwerk gehangen om voor zowel jong en oud een nieuw dorpshart en ontmoetingsplek te creëren. Daarnaast is er nagedacht om oplossingen te bedenken voor het huidige wildparkeren rondom het Nieuwe Erf. 

Maandag 21 oktober worden de plannen toegelicht tijdens de reguliere dorpsraad vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28. Alle Lunteranen zijn hierbij van harte welkom.

De initiatiefgroep zal de plannen deze avond toelichten en is erg benieuwd naar de mening van de inwoners van het dorp.

Iedereen is harte welkom.