Het Witte Kerkje van Vrijzinnig Lunteren

Aan de Dr. Kimmijserlaan 28 in Lunteren  staat Het Witte Kerkje. Onderkomen van Vrijzinnig Lunteren, de open geloofsgemeenschap die al 90 jaar in Lunteren geworteld is. In een aantal artikelen vertelt de Lunterse Krant de geschiedenis van de vrijzinnigen in ons dorp en van Het Witte Kerkje. Vandaag het laatste deel.Symboliek in Het Witte Kerkje “Wat een prachtig gebouwtje, wat een sfeer.” Nieuwe bezoekers van Het Witte Kerkje zijn opgetogen over de sfeer die het houten gebouw aan de dr. Kimmijserlaan uitstraalt. Daarbij zit er nogal wat symboliek in het gebouw. In het oog springend is het kunstwerk van hout en staal op de achterwand van de kerkzaal (zie foto onder).


Het werk is gemaakt toen ds. Peronne Boddaert voorganger was. Een jonge enthousiaste vrouw vol plannen met de afdeling Lunteren van de NPB. Het nieuwe Witte Kerkje werd in 2006 / 2007 gebouwd en de opening op 22 april 2007 is aanstaande, als zij plots op 5 maart 2007, 37 jaar oud, overlijdt.

Geïnspireerd op lezingen en overdenkingen van Peronne is dit kunstwerk tot m stand gekomen. Hoofdthema’s zijn: clairobscur, symbolen en rituelen, vrijzinnigheid en tenslotte licht. Het is in twee fases tot stand gekomen, in eerste instantie met Peronne en de tweede fase na haar overlijden. In eerste instantie alleen 37 ronde houtdelen in een donkere houtsoort, contrasterend met de grenen achterwand, met elk een volledig labyrint, uitbeeldend het symbool van de NPB, de olielamp. Op de vraag hoe 37 te interpreteren was, zei Peronne: eenvoudig 3 en 7, twee heilige getallen. En welk labyrint? Men besloten unaniem tot het labyrint van de 7 v’s, door haar vriendin Selma Sevenhuijsen ontworpen. 3 en 7 komt weer terug in het spreekgestoelte, die later ontworpen is, als 3 lange en 7 korte staande balken en het kruis, symbool horizontaal voor intermenselijke verbondenheid en vertikaal de verbinding aards-spiritueel, maar ook de 4 elementen, de 4 windstreken, de
4 rivieren van het paradijs, de volledige mens (veel labyrinten herbergen ook een kruisvorm!). In tweede instantie is 37 de leeftijd waarop Peronne Boddaert overlijdt, en is het labyrint op de
schijven een metafoor voor haar levensloop, in 37 delen opgebouwd tot het volledige labyrint op het bovenste schijfje. Daaraan toegevoegd is de kandelaar; deze symboliseert een vleugelslag,
als van een vogel, vrij! De gedachte erachter is om de korte tijdspanne van haar leven weer te geven en een ieder tevens  te motiveren om altijd attent te blijven op de lichtmomenten in het leven!
Zelf brandde Peronne Boddaert iedere dag een kaarsje als vast ritueel. ‘Rituelen,’ schreef ze, ‘scheppen een kader, duidelijkheid en geven innerlijke kracht’. Door de kaars bij iedere viering te branden, als vast ritueel, zal haar inspiratie ons bijblijven en altijd weer tot steun zijn bij moeilijke momenten en tot vreugde zijn bij de herinnering aan haar. Rumi (oud mysticus) schreef: “Voorbij ideeën van goed en kwaad is een  veld. Daar zal ik je ontmoeten”.Het kunstwerk op de achterwand

(zie foto) kan ook gezien worden als de Hebreeuwse letter Beth, de eerste letter in de Hebreeuwse Bijbel. Wanneer we naar de vorm van de letter Beth kijken is het een huisje, een schuilplaats die aan één kant open is, zonder deuren, uitnodigend en gastvrij. De Béth vertelt: Je hebt “grond onder je voeten, een steun in de rug van mensen om je heen, een dak boven je hoofd en een open blik
naar buiten”. In de kerkzaal hangen verder schilderijen en ikonen. Symbool voor de verbinding van kunst en religie. Als symbool van de verbinding tussen muziek en religie staat de prachtige vleugel die Vrijzinnig Lunteren bezit. Professionals in de muziek roemen  de kwaliteit en klankkleur. Eerst in bruikleen van en later geschonken door ing. J.A. van Heerde, maakt de vleugel elke viering in Het Witte Kerkje één om niet gauw te vergeten. De vleugel staat daarmee symbool voor de inzet van velen voor Vrijzinnig Lunteren en Het Witte Kerkje. Veel vrijwilligers steken de handen uit de mouwen, waardoor het Witte Kerkje is wat het was ben nu nog steeds is: een thuishaven en warm toevluchtsoord waar iedereen welkom is om nieuwe inspiratie op te doen. U bent van harte welkom! Meer info: www.vrijzinniglunteren.nl