Op achtentwienteg oktober kunne we mit z’n alle nog effe naopraote oover de Oud Lunterse Dag. Die is ok van ’t jaor weer meraokels goed verloope! Ok maoke we dan de eeregaste van 2020 bekend, die we uut ’t daarp gekooze hen. D’r zin footoo’s gemaokt van die versierde huuze. En nao een bakje koffie kieke we mit mekaor nog een keer naor ’t Lunters Volkstooneel. ’t Stuk van dit jaor heet: “Mit veul booge, franjes en de vlag, viert Lunteren
Kooninginnedag”. ’t Tooneel het, mit een neije schriever, as vanouds dezelfde warme huuseleke sfeer. ‘

t Was weer een waor spiktaokel, dat bij Floor op de planke nog es dunnetjes oover gedaon zal worde. Minse, kom gerust in je ouwe grei naor de zaol De Kemissie Oud Lunterse Dag van Floor, die um 19.30 uur los gaot. We beginne um 20.00 uur. We zien jullie grèg op maondagaovend 28 oktober anstaonde.

 

Artist Impression van het plan voor het Nieuwe Erf. Rechts op de voorgrond de Ambtspomp. Links het Aarfhuus.