Lunterse bedrijvengids

Groeien in de Gelderse Vallei

Rabobank Gelderse Vallei

De Rabobank is een coöperatie. We hebben geen aandeelhouders, maar leden. Dat maakt ons anders dan andere banken. Als lid denkt u met ons mee. Over ons beleid en over het besteden van onze winst bijvoorbeeld.


Wie we zijn

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.
We begonnen ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds dezelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken.
Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om jaarlijks een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Onze leden bepalen waar dit ‘coöperatief dividend’ naartoe gaat. Grotendeels gaat het om lokale maatschappelijke projecten. Daarnaast zetten we ons samen met de Rabo Foundation in voor de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen.
Onze missie ‘growing a better world together’ begint heel dicht bij huis. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze leden en klanten. Het motiveert ons om te blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van mensen in de gemeenschappen waar wij actief zijn en aan het duurzaam voeden van de wereld. We willen dit realiseren door ons netwerk in te zetten en verschillende mensen te verbinden, door onze kennis te delen en door het inzetten van onze financiële slagkracht. We richten ons hierbij op vier maatschappelijke thema’s: iedereen financieel gezonder, ondernemers helpen duurzaam te groeien, duurzamer wonen voor iedereen en duurzame voedselproductie. In de Gelderse Vallei doen we dit met zo’n 50 collega’s, onze Raad van Commissarissen, ruim 30 ledenraadsleden en ruim 19.000 leden en 96.000 klanten.

Waar wij ons op richten

Iedereen financieel gezonder

Op financieel gebied de touwtjes goed in handen hebben – in onze maatschappij wordt dat intussen van iedereen verwacht. Wij helpen onze klanten zoveel mogelijk om financieel zelfredzaam te zijn. Door inzicht en overzicht te bieden en door hen te stimuleren om te sparen voor later. Vanuit ons coöperatieve karakter hebben we speciaal oog voor mensen die moeite hebben om alles zelf op te lossen. Zoals senioren die langer zelfstandig blijven wonen en misschien nog niet zo goed overweg kunnen met online bankieren. Maar ook jongeren, om te helpen voorkomen dat zij schulden opbouwen. Er zijn meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland die te maken hebben met betalingsproblemen. Wij willen deze mensen helpen om er samen voor te zorgen dat zij financieel gezond zijn. Ook in de Gelderse Vallei.

Ondernemers helpen duurzaam te groeien

Ondernemers zijn de motor van onze snel veranderende economie. Het is nodig dat zij steeds blijven vernieuwen en verduurzamen. Technologische innovaties, nieuwe concurrentie, de energietransitie, de voedseltransitie, de beweging naar circulair ondernemen: stuk voor stuk zijn het zowel mooie kansen als uitdagingen voor ondernemers. Bij Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking. Daarom gaat het bij ons niet alleen om geld, maar delen we ook graag onze kennis en ons netwerk. We brengen ondernemers bij elkaar om samen slimmer te innoveren en te verduurzamen. Vanuit onze coöperatieve mentaliteit zoeken we naar oplossingen waarvan iedereen beter wordt. Zodat ondernemers duurzaam kunnen groeien.

Duurzamer wonen voor iedereen

Het is een grote maatschappelijke opgave: de overgang naar schone energie in de Nederlandse woningmarkt. Als maatschappelijke bank en grootste hypotheekverstrekker van Nederland willen wij zoveel mogelijk bijdragen aan die verduurzaming. Met oog voor wat er écht speelt voor onze klanten. Wij zetten ons in om duurzaam wonen bereikbaar te maken voor iedereen. Dat doen we onder meer door een verbreding van ons aanbod aan financieringsoplossingen. Daarnaast investeren we in coöperatieve oplossingen. We werken samen met andere organisaties om de energietransitie te versnellen, zijn mede-initiatiefnemer van het Nationaal Energie Fonds voor met name VvE’s en woningcorporaties en de schooldakenrevolutie. Ook in de Gelderse Vallei werken we met diverse lokale partners samen om de energietransitie in gang te zetten.

Duurzame voedselproductie

In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden te voeden. Ook leven we gemiddeld steeds langer. Al deze mensen moeten genoeg en gezond kunnen eten. Dit vraagstuk raakt ons allemaal. Dus moeten we ook samen oplossingen vinden. Oplossingen die niet ophouden bij landsgrenzen, bij het hek van een boerderij of het toegangspoortje van een supermarkt. We hebben een wereldwijde aanpak nodig in alle voedselketens. Zodat agrarisch ondernemers méér kunnen produceren met mínder grondstoffen. En consumenten bewuster omgaan met hun dagelijks eten. Wij zetten ons in om een betere wereld achter te laten voor de generaties na ons. Om dit te bereiken, helpen we onze klanten die voedsel verbouwen, verwerken, vervoeren en verkopen met financiële producten, maar ook met onze kennis en ons netwerk. Dat laatste door hen in contact te brengen met interessante partijen om mee samen te werken. Zo sporen we de hele voedselketen aan om te vernieuwen en steeds duurzamer te werken. De regio FoodValley speelt daarbij een belangrijke rol.

Rabobank Gelderse Vallei

  • Torenplein 2
  • 3772 CX Barneveld

Staat jouw bedrijf er nog niet bij? of kloppen de gegevens niet meer?

Neem contact op