bk
 


Kranten Archief >

Mooie opbrengst collecte ZOA

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Lunteren heeft tot nu toe een bedrag van ruim € 3750,18, opgebracht. Daarmee zijn de 49 collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken.

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet! Bert Koster, rayoncoördinator bij ZOA, is ook erg blij met de inzet van de collectanten. ‘Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken bij de collecte en elk jaar melden zich ook nieuwe mensen om te helpen. Geweldig!’

Programma’s
De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan ZOA’s projecten in veertien landen. ZOA biedt hulp en herstel aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten en werkt dus niet in de gemakkelijkste gebieden. In Afghanistan en in het oosten van Congo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende vluchtelingen, die door de oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Haïti krijgen slachtoffers van de aardbeving ondersteuning bij de wederopbouw van hun bestaan. En er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

Hulp hoop herstel
ZOA is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel te geven door samen met de mensen te werken tot zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Collectant gemist?
U kunt alsnog geld overmaken op giro 550 t.n.v. ZOA of sms ‘ik help’ naar 4333 (1,50 per sms). Voor meer informatie www.zoa.nl.
 

bk