villa Dannenborgh

Villa Dannenborgh Lunteren

 

Enkele gegevens inzake villa Dannenborgh, Dorpsstraat 8, Lunteren.
Huidige eigenaars zijn Evert en Elly Top. Het is nu in gebruik als zorgcentrum. Zie ook www.dannenborgh.nl Gemeentelijk monument sinds 1985.

 

Motivering: De villa is fraai gesitueerd in een parkachtige tuin. Langs de straat is sprake van een smeedijzeren hek met punten in de vorm van een Franse lelie.

 

Vermeld in Monumenten in Nederland, deel Gelderland, pag. 228: Jugendstildetails. Gebouwd circa 1910 in opdracht van de in Lunteren wonende uroscoop Bijsterveld als woonverblijf voor hemzelf annex hospitaaltje voor enkele patienten.

 

Op de plaats waar ooit een boerderij de Brouwershoeve stond.Zie Bij de Amse Pomp 2001 nr 1 : Het mysterie van de Brouwershoeve. Eveneens 200-2.10. Uitvoeriger 2003-1 pag. 9 en 10: Een van de markantste villa's in Lunteren is ongetwijfeld Dannenborgh, gelegen aan de Lunterse Dorpsstraat.....De villa bestaat uit een begane grond. eerste verdieping en zolderverdieping onder een hoog geknikt schilddak, gedekt met geglazuurde Tuil-du-Nord-pannen en pironnen op de uiteinden van de nok . ...De toren is opgebouwd uit een begane grond en drie verdiepingen...Motivering voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst:

 


*schoonheid, met name vanwege de architectonische kwaliteit, gemeten naar het toenmalige artistieke klimaat en de stijlperiode, en gelet op de situering;
*betekenis voor de wetenschap, als vrij gaaf bewaard gebleven exemplaar van een grote villa uit de periode rond 1900
*volkskundige waarde, als vanouids in het oog springend bouwwerk bij de ingang van het dorp.

 


Na het vertrek van Bijsterveld ca 1915 achtereenvolgens hotel en pension. Oorspronkelijke naam De Pauwhof, later villa Dannenborgh. Na de oorlog verpleeghuis Gesina-Ida-Stichting, 1968 tehuis voor verstandelijk gehandicapten (Philadelphia), 1987 particulier verzorgingshuis voor bejaarden. Sinds 1998 weer priv bewoond door twee gezinnen. Kadaster C 3664 en 3537, oppervlakte ca 3400 m2. Het gebouw werd in 1987 ingrijpend gerestaureerd. en in 1998 aangepast aan moderne eisen. Een garage passend bij de stijl van het hoofdgebouw werd in 2001 gebouwd.