de Rommelpot

Boslaan 115- 117, De Rommelpot, Lunteren

Inleiding: Een tweetal houten vakantiehuizen gelegen in een grote bostuin. Het ene huis, nr. 115, is genaamd De Rommelpot en werd gebouwd in 1918. Het andere huis, nr. 117,
is gebouwd in 1934 en werd gebruikt als atelierwoning. De interieurs zijn in grote lijnen nog gaaf. De panden zijn gebouwd door de Lunterse aannemer Blankestijn.

Omschrijving:

Hoofdvorm en dak

Nr.115 De Rommelpot

Hoofdvorm en dak

Overige informatie

Kadastraal perceel: B 1539

Zijgevels- en achtergevel:

De linkergevel bestaat uit twee ten opzichte van elkaar verspringende gedeelten, links het jongste, rechts het oudste.
Beide zijn ze voorzien van verschillende vensters en (tuin-)deuren. De rechtergevel is in drien gedeeld.
Geheellinks is het oudste gedeelte met verschillende vensters en glasdeuren. Vervolgens komt de naar voren stekende uitbouw van de eerste bouwfase, voorzien van twee vensters en bekroond door een topgevel. Geheel rechts tenslotte bevindt zich, na een lage aanbouw, het jongere gedeelte.

Daarin bevinden zich verschillende kleine vensters. De achtergevel is complex en bestaat uit verschillende ten opzichte van elkaar verspringende gedeelten met diverse vensters en deuren.

Twee vakantiehuizen, een grote uit 1918 (later uitgebreid) en een kleine, tevens als schildersatelier gebruikt huis uit 1934, beide van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype, details en materiaalgebruik, vanwege de functie en de onderlinge sa- menhang;
cultuurhistorie, vanwege de geschiedenis van Lunteren als vakantiedorp.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Rijksmonument

Bouwdata en dergelijke: vriend.med. mevrouw Hartman, eigenaresse.

Het houten huis telt n bouwlaag en bestaat uit twee gedeelten: de eerste bouwfase uit 1918, een L-vormig pand onder haaks op elkaar staande zadeldaken met rode kruispannen; de tweede bouwfase, gezien de pannen waarschijnlijk uit de tijd van nr. 117 (1934), een rechthoekige aanbouwaan de hoek van de L waardoor een onregelmatige T -vorm is ontstaan. Dit gedeelte heeft een zadeldak met rode tuiles du Nord. Het huis is betimmerd met gepotdekselde en koud tegen elkaar geplaatse delen.
Doorgaans zijn roedendraaivensters toegepast, voorzien van paneelluiken.

Voorgevel:

De voorgevel is symmetrisch. In het midden is een kleine veranda, onder een eigen zadeldak, met een houten balustrade. De veranda is bereikbaar via dubbele tuindeuren.
In de voorgevel zijn verder drie vensters aangebracht.

Voorgevel:

De voorgevel is asymmetrisch. Links is een laag gedeelte met een groot venster en de ingang gevormd door een deur met een ruit in een inpandig portiek.
Rechts is de risalerende topgevel met een groot 'kruisvenster'.

Zijgevels en achtergevel:

In de zijgevels bevinden zich verschillende vensters (aan de rechterzijde is bovendien een lage aanbouw).
De achtergevel heeft rechts een laag gedeelte, links een topgevel met een zeer groot venster voorzien van samengestelde luiken. Dit verlichtte het atelier.

Een L-vormig pand van n bouwlaag onder haaks op elkaar staande zadeldaken gedekt met rode tuiles du Nord. Het hele pand is betimmerd met gepotdekselde delen. De vensters zijn verschillend opgebouwd: er zijn vensters met een 'kruiskozijn', maar ook roedendraaivensters. De meeste vensters zijn voorzien van paneelluiken
(tegenwoordig -waarschijnlijk authentiek -met rode en witte velden).