Renswoudsestraatweg 26

Renswoudsestraatweg 26 Lunteren (Walderveen)

 

Inleiding:
Een T -huisvormige hallehuisboerderij, blijkens jaartalankers gebouwd in 1855, met een stenen schuur uit 1924. Voor de boerderij ligt een moestuin. De boerderij staat in de buurtschap Walderveen.

 

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak:
Een in baksteen opgetrokken hallehuisboerderij met T - vormige opzet. Het voorhuis heeft een schilddak, het achterhuis een wolfdak, beide daken zijn gedekt met riet. Het achterhuis ligt evenwijdig aan de weg. Ter hoogte van het achterhuis is een plint aangebracht. Verder zijn rechte muurankers toegepast.
Een uit 1855 stammende T -huisboerderij met erf en schuur, van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype (bovendien zijn negentiende-eeuwse T -huisboerderijen in Ede betrekkelijk zeldzaam), de gaafheid van het exterieur, het monumentale voorhuis met voor Ede vrij zeldzame gesneden daklijst en ovale vensters in de achtergevel, de schuur en het erf;
cultuurhistorie, vanwege de geschiedenis van en de relatie met het agrarische gebied van de buurtschap Walderveen bij Lunteren.

 

Voorgevel:
De voorgevel is symmetrisch en telt vijf traveen. In het midden bevindt zich de moderne deur, aan weerszijden zesruits schuifvensters onder strekken (voorzien van niet- authentieke luiken). Er is een gesneden daklijst.

 

Zijgevels:
Het voorhuis heeft aan de linkerzijde voormalige tuindeuren (nu venster) met ervoor als stoep een halve molensteen. Aan de rechterzijde (wegzijde) heeft het voorhuis twee keldervensters met diefijzers en luiken, een nieuwe deur (met als stoep een halve molensteen) en een zesruits schuifvenster. Ter hoogte van het achterhuis zijn links twee mestdeuren en verschillende stalvensters aan- gebracht, rechts is een geheel nieuwe muur geplaatst
(ca. 1960) met drie mestdeuren en vier stalvensters.

 

Achtergevel:
De achtergevel is symmetrisch. In het midden is een dubbele inrijdeur onder een korfboog, aan weerszijden ovale vensters en mestdeuren. In de top bevindt zich een luik. De gevel wordt met vlechtingen afgesloten. De datering '1855' is aangebracht door middel van jaartalankers.

 

Schuur:
Een bakstenen schuur met diverse deuren en (stal-)vensters, voorzien van een wolfdak met rode tuiles du Nord. De schuur is, blijkens de datering door middel van gele verblendsteen, gebouwd in 1924.

 

Erf:
Voor de boerderij ligt een moestuin met heggen en fruit- bomen.

 

Motivering:
Een uit 1855 stammende T-huisboerderij met erf en schuur, van algemeen belang vanwege:
- schoonheid, vanwege het bouwtype (bovendien zijn negentiede-eeuwse T-huisboerderijen in ede betrekkelijk zeldzaam), de gaafheid van het extrerieur, het monumentale voorhuis met het voor ede vrij zeldzame gesneden daklijst
  en ovale vensters in de achtergevel, de schuur en het erf
- cultuurhistorie, vanwege de geschiedenis van en de relatie met het argrarische gebied van het buurtschap Walderveen bij Lunteren.


Overige informatie:
Kadastraal Perceel: E 562.

 

Bron: Monumenten-Inventarisatie gemeente Ede