Molenweg 30 Lunteren

Molenweg 30 Lunteren

 

Inleiding:
Een in 1916 gebouwde tuinmanswoning, gelegen aan de rand van het parkbos achter Boslaan 82 (Dennenhorst).
Het huis heeft historiserend aandoende topgevels. Het huis werd bewoond door de tuinman van Dennenhorst. Aan de rechterzijde is een grote aanbouw van na 1945, niet in de bescherming betrokken.

 

Omschrijving:

 

Hoofdvorm en dak:
Het huis is opgetrokken in baksteen en heeft een (vrijwel) vierkante plattegrond. Het tentdak is gedekt met rode geglazuurde Hollandse pannen. Het dak steekt flink over, de goot rust op gesneden steunen. Het pand is bepleisterd en voorzien van een plint.

 

Voorgevel:
De voorgevel heeft links een deur met aan weerszijden kleine vensters, rechts een dubbel roedendraaivenster met paneelluiken. De gevel krijgt een sterk verticaal accent door het forse dakhuis met dubbel roedendraaivenster. De top van het dakhuis heeft bescheiden ornamenten bij de aanzetten en de bekroning van de tuitgevel.

 

Zijgevels:
De zijgevels zijn wat betreft hoofdvorm identiek aan de voorgevel. De indeling is echter anders: de linker heeft een geheel links een hoekvenster, in het midden een dubbel roedendraaivenster en rechts een klein venster ter hoogte van de hal. De rechtergevel heeft links een roedendraaivenster met luiken, daarnaast bevindt zich een vrij grote moderne aanbouw.

 

Overige informatie:
Bouwjaar 1916 en functie tuinmanswoning: vriend.med. van de heer Dinger, eigenaar van Dennenhorst.
Kadastraal perceel: B 1574.

 

Motivering:
De tuinmanswoning in de vorm van een bescheiden landhuis, gebouwd in 1916, is van algemeen belang vanwege: schoonheid, vanwege het bouwtype landhuis, uitgevoerd in een uitzonderlijke trant met historiserende topgevels en een pannen tentdak; cultuurhistorie, vanwege de samenhang met het park Dennenhorst.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend pand.