Klein Blankespoor

Meulunterseweg 13 'Klein Blankespoor' Lunteren (Meulunteren)

Inleiding:

Motivering:
De boerderij Klein Blankespoor is een blijkens jaartalankers in 1898 gebouwde hallehuisboerderij, gelegen aan een straathoek. Op het achtererf staat een stenen schuur . Langs de Blankespoorsedijk staan beuken.

Omschrijving:


Hoofdvorm en dak:
De hallehuisboerderij is opgetrokken van baksteen, voorzien van rechte en jaartalankers. Het wolfdak is gedekt met riet voorzien van vorstpannen.
De hallehuisboerderij Klein Blankespoor met schuur, gebouwd in 1898, is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype, een sober uitgevoerde hallehuisboerderij, de gaafheid, de schuur en de erfbeplanting;
cultuurhistorie, omdat de boerderij deel uitmaakt van de agrarische geschiedenis en structuur van Meulunteren.

Voorgevel:
De voorgevel is symmetrisch. Op de begane grond zijn drie zesruits vensters onder strekken en voorzien van paneelluiken. Rechtsonder is een keldervenster met diefijzers. Op de verdieping zijn twee vierruits schuifvensters - zonder luiken -aangebracht.

Linkergevel:
Ter hoogte van het achterhuis zijn twee deuren onder korfbogen en twee stalvensters aangebracht. Ter hoogte van het voorhuis een deur ( 1950-1975) en een vierruits schuifvenster met luiken.

Rechtergevel
De rechtergevel heeft van links naar rechts: een keIdervenster met diefijzers; een moderne deur; een vierruits schuifvenster; twee lage dubbele deuren onder korfbogen (tevens zijn hier enkele stalvensters aangebracht).


Achtergevel
De achtergevel heeft in het midden een grote dubbele inrijdeuren onder een korfboog, geflankeerd door boogvensters met stalen roeden en mestdeuren onder korfboogjes (de rechter dichtgezet). In de top is een luik met aan weerszijden een rond raampje.

Erf
Voor de boerderij is een gazon, rechts een boomgaard, links een rij beuken. Op het achtererf staat een stenen schuur uit de bouwtijd van de boerderij, voorzien van een wolfdak (gedeeltelijk met riet gedekt, onderlangs pannen); er zijn diverse deuren en vensters in aangebracht; de dubbele inrijdeuren onder een korfboog zijn dichtgezet.

Overige informatie Kadastraal perceel: I 1538.

Bron: Monumenten-Inventarisatie gemeente Ede