Gedenkboom, Hamlaan van de

Van den Hamlaan ongenummerd,
Gedenkboom met hek Lunteren

Het Luntersche Buurtbosch is gesticht door de Lunterse notaris J.H.Th.W. van den Ham. Zie ook het artikel over een wandeling door het Buurtbosch. Te zijner herinnering werd een 'koepel' (uitzichttoren) in het bos gesticht. Deze beschrijving betreft de in het Luntersche Buurtbosch (gelegen aan de Van den Hamlaan!) staande boom met eromheen een hek met bankjes. Het geheel bevindt zich tegenover de Hillegondalaan. De bank is ontworpen door ir. J.W. Dinger en uitgevoerd door de smid Koops.

Omschrijving:

Een Amerikaanse eik, omgeven door een achtzijdig hekwerk bestaande uit giet- en smeedijzeren onderdelen. Het hek heeft decoratieve elementen in de vorm van gestileerde eikebiaderen en eikels. Verder draagt het het opschrift: 'De Burgerij van Lunteren aan den Stichter van het Buurtbosch anno1914.' Aan de vier lange zijden van het hek zijn banken aangebracht.

 

Overige informatie:
Literatuur: P. Hoekstra, Lunteren, een historische studie, Barneveld 1989, pp. 82-83.

Kadastraal perceel: K 1487/K 1495.

Motivering:
De ter nagedachtenis van notaris Van den Ham, stichter van het Buurtbosch geplante boom met hekwerk en bankjes, ontworpen door ir. J.W. Dinger, uit 1914, van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege de voor dit gedenkteken gekozen vorm (boom met hekwerk en bankjes), een vorm die wel vaker werd toegepast, en de verfijnde uitvoering en detaillering; de gaafheid van het geheel: cultuurhistorie, vanwege de herinnering aan de in Lunteren bekende notaris Van den Ham en de situering van het gedenkteken juist in het door hem gestichte Buurtbosch.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend monument