Dennenhorst

Boslaan, Dennenhorst, Lunteren

 

Inleiding:
Een geheel houten landhuis genaamd Dennenhorst, in 1907 gebouwd naar ontwerp van de Edese architect
A. Kool. Het huis bestaat uit n bouwlaag onder een zadeldak. Het huis is gebouwd voor A.E. Dinger, koopman in Rotterdam.
Hij had in het begin van de eeuw een gedeelte van de kort tevoren uitgegeven markgronden gekocht op aanraden van zijn broer, notaris Dinger te Lunteren.
Het huis werd gebouwd van een partij Noors hout, door een Utrechtse zakenrelatie aan Dinger cadeau gedaan.
Dit schijnt echter niet, zoals wel gebeurde, een 'bouwpakket' te zijn geweest, alhoewel de Noors aandoende topgevelversieringen daarop wijzen.
Dingers zoon H.L. Dinger liet bij het huis een park aanleggen, het pinetum Dennenhorst.
Het huis werd gebouwd als zomerhuis, maar is sedert de Tweede Wereldoorlog permanent bewoond.
Bij het huis hoort een royale tuin met gazons en divers geboomte. Aan de rand daarvan bevindt zich de tuinmanswoning (Molenweg 30).

 

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak:

Het huis telt n bouwlaag onder een zadeldak met twee steekkappen. Het dak is gedekt met geglazuurde rode Hollandse pannen. Aan weerszijden is een dakkapel (die van het rechter dakschild bestond oorspronkelijk uit drie, tegenwoordig uit vijf raampjes). Het huis is helemaal opgetrokken van horizontaal geplaatste rabatdelen, de toppen zijn betimmerd met verticaal geplaatste delen.
De meeste vensters en ook enkele deuren zijn voorzien van (onder-)luiken. De luiken, voorzien van zware gehengen, zijn rood, groen en wit geschilderd, vermoedelijk zijn dit
de originele kleuren. Het huis is verder bruin op de toppen na, die ook in rood, groen en wit zijn uitgevoerd.

 

 

Voorgevel:
De voorgevel is vrijwel symmetrisch. In het midden is een Hollandse deur bestaande uit kraaldelen en voorzien van een raampje. De deur bevindt zich onder een verfijnd
geprofileerde afdak die hangt aan smeedijzeren uitstaanders. Daarboven is een roedenlicht onder een houten latei met schulprand. Zulke lateien zijn verder in het hele
pand toegepast.
Aan weerszijden van de deur is een stolpraam met roedenbovenlicht. Rechts van de ingang is bovendien een smal w.c.-raampje met diefijzers.
Rechts was overigens van oorsprong een loggia op de plaats van het rechtervenster. De loggia was voorzien van twee grote roedenvensters en aan de rechterzijde open.
In de top bevindt zich een driedelig venster met roedendraairamen. De gevel wordt afgesloten door middel van een windveer bekroond met een Noors aandoend houten ornament.

 

Linkergevel:
De linkergevel is asymmetrisch. Van links naar rechts bestaat hij uit: een schuifvenster met roedenbovenlicht; een topgevel met op de begane grond een driezijdige erker met schuifvensters met daarop een origineel houten balkonhek; het balkon is bereikbaar via dubbele balkondeuren; de top is identiek aan die van de voorgevel (maardan zonder de vensters); dubbele tuindeuren met roedenbovenlicht; een venster zoals in de voorgevel; een nieuwe tuindeur; een klein venster zoals in de voorgevel.

 

Rechtergevel:

De rechtergevel bestaat van links naar rechts uit twee stolpramen met roedenbovenlicht; een grote partij bestaande uit schuifdeuren met zijramen voorzien van roeden,
het geheelonder roedenbovenlichten; hierboven is een topgevel identiek aan die van de voorgevel; geheel rechts is weer een venster.

Achtergevel:
De achtergevel is symmetrisch. Links en rechts zijn dubbele tuindeuren met luiken en roedenbovenlicht. De top is identiek aan die van de voorgevel.

 

Interieur:
Het huis heeft een lange middengang die toegang verleent tot verschillende vertrekken aan weerszijden en tot de trap.
Aan het eind van de gang is de in de breedterichting gelegen suite met schuifdeuren. Vanuit de suite komt men in twee achterkamers.
De structuur is nog grotendeels gaaf, alhoewel er een en ander is doorgebroken, gerenoveerd en geschilderd.
Gaaf zijn ook de meeste wanden, plafonds, deuren, deuromlijstingen (met details in Jugendstil), haard in de suite, vaste kasten, betegeling w.c. enz.

 

Overige informatie:
Gemeentearchief Ede, verzameling ansichtkaarten- Opdrachtgever: A.E. Dinger, zakenman te Rotterdam. Ontwerper: A. Kool, architect te Ede.

 

Aannemer: Van de Kaa te Lunteren.

 

Informatie over de geschiedenis: vriend.med. van heer heer Dinger, eigenaar.

 

Kadastraal perceel: B 1573.

 

Motivering:
Het in 1907 voor A.E. Dinger gebouwde zomerhuis Dennenhorst, ontworpen door A. Kool en geheel in hout opgetrokken, is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype landhuis, geheel in Noors hout opgetrokken en voorzien van Noorse details aan de topgevels, tevens vanwege het interieur met gave details als deuren, deuromlijstingen, kasten enz. en vanwege de plaats in het oeuvre van de Edese architect Kool;
cultuurhistorie, vanwege de geschiedenis van (de ontginning van) Lunteren en de relatie met de voor Lunteren belangrijke familie Dinger: ook vanwege de markante plaatsing op een hoek, de ligging aan de rand van een villawijk en vanwege de landschappelijk aangelegde tuin van het huis zelf; tenslotte vanwege de relatie met de tuinmanswoning uit 1916.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Rijksmonument