Barneveldseweg 25 Lunteren

Barneveldseweg 25 Lunteren

Monumenten-Inventarisatie gemeente Ede Barneveldseweg 25 Lunteren

Inleiding:
Een relatief rijzige, in 1878 gebouwde hallehuisboerderij- haaks op de weg gelegen. Bij de boerderij horen een ga- zon, fruitbomen en een moestuin. Links van het voorhuis staat een leilinde.

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak:

Een hallehuisboerderij, uitgevoerd in baksteen en voor- zien van een plint. Ook zijn vlechtingen en -boven de vensters -strekken toegepast. Het pand heeft een met riet gedekt wolfdak met vorstpannen.

Voorgevel:
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. In het midden is een deur met zes panelen onder een geprofileerd kalf en een bovenlicht. Aan weerszijden is een zesruits schuifvenster met luiken. In de top bevinden zich twee- vierruits schuifvensters. De gevel wordt afgesloten door een windveer met gesneden lijst. In de voorgevel bevindt zich een steen met het -slecht leesbare -opschrift: 'CEVK 1878.'

Zijgevels:
De linkergevel heeft ter hoogte van het voorhuis een mo- derne deur onder een geprofileerd kalf en bovenlicht, een zesruits schuifvenster en een keldervenster met diefij- zers. Ter hoogte van het achterhuis zijn mestdeuren en stalvensters met betonnen roeden. De rechtergevel bevat een grote moderne vensterpartij en verder een mestdeur en stalraampjes.

Achtergevel:
De achtergevel is symmetrisch opgezet. In het midden een dubbele deur onder een korfboog, geflankeerd door kleine boogvensters, erboven een boogvormig luik. Links en rechts zijn moderne mestdeuren, ter plaatse waarvan ook het metselwerk is gewijzigd.

Interieur:
Het achterhuis bevat twee gebinten, een dekbalkgebint en een gebint dat gedeeltelijk op uitkragend metselwerk in de achtermuur rust. Het voorhuis heeft een midden- gang.

Overige informatie Kadastraal perceel: 11260.

Motivering:
De in 1878 gebouwde hallehuisboerderij is van algemeen belang vanwege: schoonheid, vanwege het bouwtype (met een relatief rijzig achterhuis), de redelijke gaafheid van het exteri- eur en van interieuronderdelen en de zeldzaamheid van gesneden windveren in Ede; cultuurhistorie, vanwege de samenhang met de agra- rische bebouwing van Lunteren en vanwege de relatie met het omringende boerenland.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede Beeldbepalend pand.