'Uit en Thuis' Molenweg 45

Molenweg 45 'Uit en Thuis' Lunteren

Inleiding:
Een klein bakstenen landhuis, vroeger Uit en Thuis genaamd, enigszins van de weg af gelegen in een tuin.
Het huis is in 1927 ontworpen door architect A.A. van der Linde.
Opdrachtgeefster was mej. J.M.A. Hol uit Bussum, die het huis als weekend- en vakantiehuis liet bouwen.
Het huis heeft een grote, rijk gedetailleerde schoorsteen.
Rond 1980 is er een stuk aangebouwd, waarbij elementen van de gesloopte rechtergevel zijn hergebruikt.
Zowel het in- als het exterieur zijn uitgevoerd in Amsterdamse schoolstijl.

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak:
Het landhuis telt n bouwlaag onder een hoge, gebogen en met riet gedekte kap. Het heeft een T vormige plattegrond. Verschillende bloembakken van baksteen versterken de relatie met de omliggende tuin.

Voorgevel (oostgevel):
De voorgevel heeft maar n bouwlaag. Geheellinks is een teruggelegen gevelgedeelte.
Rechts daarvan is de ingang in een portiek onder de dakvoet, ter plaatse ondersteund door een houten kolom die steunt op een laag muurtje. De entree staat haaks op de voorgevel en bestaat uit een deur met een smalle vensterstrook (met glas-in-Iood) in het midden.
Rechts hiervan is een tweetal draaivensters met horizontale roeden. Op de plaats van een derde venster is een deur geplaatst (waarschijnlijk van elders uit het pand afkomstig) met een ruit en in de onderste helft verticaal geplaatste delen die de deur een bolling geven. Rechts hiervan is de gevel van rond 1980. In het dakschild bevindt zich links een dakkapel die de daklijn min of meer volgt.
De daklijn komt uit bij een kleine, overhoeks geplaatste schoorsteen voorzien van eenvoudige baksteendecoratie.

Linkergevel:
De linkergevel is asymmetrisch en heeft rechts een sterk accent in de vorm van een vooruitstekende gevelpartij die met riet is bekleed. Daaronder bevindt zich een breed venster met een drietal kleine bovenlichten. De partij erboven heeft een gebogen onderzijde. In het midden is een inpandig balkon, gedeeltelijk overdekt door het dak. Het balkon is bereikbaar via een balkondeur, geflankeerd door smalle vensters. Links van deze forse partij bevinden zich een venster met drie bovenlichten en een glasdeur. In het dakschild is een brede dakkapel aangebracht waarvan de draairamen horizontale roeden hebben.

Rechtergevel:
De rechtergevel heeft links de verlengde uitbouw waarvan de vensters op de verdieping uit de oude, gesloopte gevel afkomstig zijn. Geheel rechts zijn twee hoog in de gevel geplaatste vensterstroken. Het dakschild wordt door een dakkapel doorbroken.

Achtergevel:
De achtergevel heeft links en rechts de ver teruggelegen delen van de uiteinden van de T vorm. In het midden is een symmetrische kopgevel met in het midden een grote schoorsteen. De schoorsteen heeft een brede onderbouw geflankeerd door smalle vensters. Op de verdieping zijn in de dakschilden naast de schoorsteen smalle dakkapellen aangebracht. De schoorsteen is versierd met uitgebreide, plastische baksteendecoratie in de stijl van de Amsterdamse school.

Interieur:
In het interieur zijn nog verschillende authententieke onderdelen aanwezig, zoals rijk bewerkte trapleuning, diverse lijsten, onder andere bij deuren en vensters, originele deuren met panelen en blokvormige versieringen, een ondiepe nis bij de haard enz.
De structuur is echter, mede door de aanbouw, niet meer volledig intact.

Overige informatie:
Gemeentearchief Ede, Bouwvergunningen, dossier 1201 1927.
Opdrachtgever: mei. J.M.A. Hol te Bussum.
Ontwerper: A.A. van der Linde, architect H.B.O. te Hilver- sum.
Geschatte bouwkosten: f 6.500,--.
Kadastraal perceel: 2486.

Motivering:
Het in 1927 gebouwde landhuis Uit en Thuis, door de Hilversumse architect A.A. van der Linde ontworpen voor mej. J.M.A. Hol, rond 1980 verbouwd, is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype landhuis (asymmetrische hoofdvorm, toepassing van hout en riet, bloembakken) en de stijl Amsterdamse school (hoofdvorm, details zoals schoorstenen, deuren (ook binnen), vensters, trap enz.);
cultuurhistorie, vanwege de door de bouwstijl unieke plaats in de villa- en landhuisbebouwing van Lunteren en vanwege de ligging op de grens van bos, boerenland en villawijk.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend pand.