'Parkhotel Hugo de Vries'  Dorpsstraat 11

Dorpsstraat 11 'Parkhotel Hugo de Vries' Lunteren

 

Inleiding:
Het parkhotel Hugo de Vries is een in 1904-1905, naar ontwerp van A. Kool, gebouwde villa, vroeger villa Boeckhorst geheten. De villa heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak. Aan de voorzijde is een nieuw portiek (niet beschermd), aan de linker en rechterzijde zijn grote, eveneens buiten de bescherming gelaten moderne aanbouwen.Omschrijving:

 

Rechtergevel:
De rechtergevel wordt gedomineerd door een moderne aanbouw. Verder is er op de verdieping een groot halvenster met glas-in-Iood. Daarnaast is een stolpraam met roedenbovenlicht.

 

Achtergevel:
De achtergevel heeft beneden dubbele tuindeuren, op de verdieping een stolpraam met roedenbovenlicht en een dubbel schuifvenster. Boven de vensters bevinden zich ontlastingsboogjes.

 

Linkergevel:
De linkergevel wordt ter hoogte van de begane grond door een grote aanbouwaan het zicht onttrokken. Op de verdieping is links een topgevel met een grote deur- en vensterpartij zoals in de topgevel aan de voorzijde. In de top is een driedelig schuifvenster onder een segmentboog. Rechts zijn twee stolpramen met glas-in-Iood bo- venlicht. Daartussen bevindt zich een schoorsteen.

 

Hoofdvorm en dak:
De villa heeft -zonder de aanbouwen -een min of meer rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen. De gevels zijn alle asymmetrisch. Het samengestelde dak is gedekt met geglazuurde rode tuiles du Nord en is versierd met diverse pirons. In de voorzijde is een dakkapel met lessenaarsdak aangebracht. Het pand is uitgevoerd in baksteen met een aantal (constructief belangrijke) onderdelen uitgevoerd in natuursteen. Bovendien is er een decoratief baksteen fries. Onder de dakgoten bevinden zich rijk bewerkte houten consoles.

 

Voorgevel:
De voorgevel heeft links een risalerende topgevel met erker en balkon. Rechts is een recht afgesloten partij van twee bouwlagen. De topgevel heeft op de begane grond een driezijdige erker met schuifvensters. Deze hebben een rijk gedetailleerd glas-in-Iood bovenlicht; de onderdorpel en de latei zijn uitgevoerd in natuursteen. Op de erker is een balkon met een modern hek. Het balkon is bereikbaar via een riante pui, bestaande uit dubbele balkondeuren met zijramen en bovenlichten in een korfboog. De boog heeft aanzetstenen van natuursteen voorzien van bladmotieven. Halverwege de verdieping begint links en rechts een liseen, onderaan voorzien van een in geometrisch patroon bewerkte console van natuursteen. Ter hoogte van de vloer van de tweede verdieping is een brede natuurstenen lijst aangebracht met als aanzet aan beide zijden een vogelkop in natuursteen. Daarboven kraagt de geveltop iets uit. Het bovenste deel van de top is met hout betimmerd en voorzien van een driezijde erker. Het rechterdeel van de gevel heeft op de begane grond de ingang met rechts daarvan twee schuifvensters van hetzelfde type als in de erker. Op de verdieping is links een smal, rechts een driedelig schuifvenster met roedenbovenlicht onder een segmentboog.

 

Interieur:
Het interieur heeft een grotendeels originele structuur en een aantal authentieke details. In de entree en de L-vor- mige hal erachter (gescheiden door een glas-in-lood deur) zijn op de vloer en als lambrizering diverse soorten (profiel)tegels aangebracht, onder andere met bloemmotieven. In beide ruimtes is een stucplafond met geometrische motieven. De trap, in een gedeelte van de hal met een tongewelf, is een houten bordestrap met een rijk bewerkte leuning en een hoekbaluster waarop een lamp in Jugendstil. De trap wordt verlicht door een groot glas-in- lood venster verbeeldende een pauw temidden van rozen. De voormalige suite (nu restaurant) ter linkerzijde heeft stucplafonds in Jugendstil met onder meer gestileerde bloemmotieven. In de hoek is een decoratieve open haard met omtimmering. In de kamer rechts van de entree bevindt zich een stucplafond met geometrische motieven.

 

Overige informatie:

 

Gemeentearchief Ede, Bouwvergunningen, dossier 183/ 1904.
Opdrachtgever: mei. A.M. Gouda.
Ontwerper: A. Kool, architect te Ede.
Literatuur: P. Hoekstra, Lunteren, een historische studie, Barneveld 1989, p. 86.

 

Kadastraal perceel: C 3429.

 

Motivering:

 

De in 1904-1905 gebouwde villa Parkhotel Hugo de Vries, tegenwoordig in gebruik als hotel en voorzien van enkele niet beschermde naoorlogse aanbouwen,is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype villa (tot uiting gebracht in de gevarieerde opzet van dak en gevels), de vele details, onder andere in voor de Jugendstil kenmerkende dure materialen als decoratieve baksteen of natuursteen (aanzetstenen met vogelkoppen of bloem- en bladmotieven) en ook vanwege interieuronderdelen zoals vloeren, plafonds, trap, lamp, glas-in- lood venster met pauw, enz. (een en ander uitgevoerd in (de trant van) Jugendstil);
cultuurhistorie, vanwege de situering aan de Dorpsstraat, die ter plaatse nog voor een belangrijk deel door villabebouwing van rond de eeuwwisseling wordt bepaald; tevens vanwege de geschiedenis van Lunteren als kleinschalig villa- en vakantiedorp.

 


Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend pand