'De Papenhoek' Stationsstraat 24

Stationsstraat 24 'De Papenhoek' Lunteren

Inleiding:
De Papenhoek is een op een straathoek gebouwd woon. huis uit 1925. Het is voor de heer H. Schreuder ontwor- pen door architect J. de Kuiper uit Amsterdam.

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak
Een landhuis op een rechthoekige plattegrond, voorzien van een zadeldak met de nok evenwijdig aan de Stationsstraat. Het dak is gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. Betrekkelijk ongewoon is de aansluiting van dakschild op gevelvlak, waar sprake is van een kleine inkeping. Er is een dakkapel met draairamen (roedenvensters met betrekkelijk ongewone roedenverdeling met negen ruitjes van ongelijke grootte, ook elders in het pand toegepast). Het pand is uitgevoerd in baksteen en voorzien van rechte ankers.

Voorgevel:
De voorgevel is symmetrisch. Centraal bevindt zich de ingang, een Hollandse deur met ruit in het bovenste deel. De deur is omlijst in "een zeer sobere plastische trant. Links en rechts bevinden zich gekoppelde vensters met roedenverdeling. Geheellinks is een overhoeks geplaatste steunbeer aangebracht.

Zijgevels en achtergevel:
De linkergevel is voorzien van een inpandige veranda met tuindeuren; rechts bevinden zich drie vensters. In de top is een gekoppeld venster. De rechtergevel heeft beneden twee vensters, in de top een gekoppeld venster. De achtergevel bevat verschillende vensters en een deur Tevens is er een uitgebouwde schuur onder zadeldak.

Overige informatie:
Opdrachtgever: H. Schreuder te Lunteren.
Ontwerper: J. de Kuiper, architect te Amsterdam.

Het huis heet De Papenhof omdat de grond eertijds in bezit was van katholieken.
(Vriend.med. van de heer Ouderdorp, eigenaar.)

Kadastraal perceel:
C 3468.

Motivering:
De Papenhoek is een in 1925 naar ontwerp van J. de Kuiper gebouwd huis, van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype (sober landhuis) en de detaillering (entree, roedenverdeling vensters); de gaafheid:
cultuurhistorie, vanwege de markante situering op de hoek van de Stations- en de Spoorstraat.

Bron: Monumenten-Inventarisatie gemeente Ede