'De Miel' Mielweg 40

Mielweg 40 'De Miel' Lunteren


 Inleiding:
Een in 1917 door aannemer Breda gebouwd vrijstaand woonhuis van twee bouwlagen onder een samengesteld dak. Het huis, De Miel geheten, staat in een tuin temidden van landhuis- en villabebouwing. Omstreeks 1985 is het verbouwd, waarbij de achterzijde ingrijpend is gewijzigd.

 

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak: Een huis van twee bouwlagen op een gevarieerde plattegrond onder een samengesteld dak gedekt met riet. Het dak is ter hoogte van uitbouwen voorzien van kleine daken en verder van dakkapellen. Het is opgetrokken van baksteen met vleugen in halfsteens verband en heeft een trasraam van gesinterde steen.

 

Voorgevel:
De voorgevel heeft een asymmetrische opzet. Geheel links is een iets teruggelegen partij van drie bouwlagen met in de top een breed venster. Ter hoogte van begane grond en verdieping gaat deze hoge partij schuil achter een naar voren geschoven bouwmassa met op de begane grond een inpandige veranda en de ingang. Op de verdieping is een dakschild met dakkapel. De veranda heeft een zware latei en is vanuit het huis bereikbaar via moderne terrasdeuren. Ook de voordeur is nieuw. Geheel rechts bevindt zich een risalerende partij van twee bouwlagen. Op de begane grond daarvan is een stolpraam met roedenbovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een loggia met bakstenen balustrade en een latei waarboven tandlijst. De loggia is bereikbaar via dubbele balkondeuren.

 

Zijgevels en achtergevel:
Het huis is aan de achterzijde vergroot, waarbij ook de zijgevels gewijzigd zijn. De linkergevel bestaat rechts uit een authentieke gevelpartij met vensters die de plaats van de trap aangeven. Links is een nieuwe gevel geplaatst, ca. 2 rn voor de oude gevel. De rechtergevel bestaat uit de 'toren' links met daarnaast twee oude vensters zoals ook aanwezig in de voorgevel. Geheel rechts is het huis met ca. 2 rn verlengd. De achtergevel is nieuw en bovendien hoger dan de oorspronkelijke. Bij de wijziging van de achtergevel zijn wel diverse originele vensters hergebruikt.

 

Overige informatie:
Bouwjaar en aannemer: vriend.med. van de heer Van Hattem. eigenaar.
Kadastraal perceel: B 1237.

 

Motivering:
Het in 1917 gebouwde landhuis De Miel is van algemeen belang vanwege: schoonheid, vanwege het bouwtype landhuis met daarvoor kenmerkende gevarieerde opzet van platte- grond en dak, dat bovendien met riet -een voor land- huizen typerend materiaal -is gedekt; het achterste deel van het huis is gewijzigd; cultuurhistorie, vanwege de plaats in de woonhuisbe- bouwing van Lunteren en de situering in de straat met villa-achtige bebouwing.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend pand.