'De Lindeboom'  Hessenweg 122

Hessenweg 122 'De Lindeboom' Lunteren

 

Inleiding:
Een klein woonhuis, waarschijnlijk negentiende-eeuws maar wellicht ouder. Het enige beschermde onderdeel betreft de gevelsteen met daarop een boom en de tekst 'De Lindeboom1899'. Deze steen vormt een herinnering aan de tolhuis- en caffunctie die hier eeuwenlang is geweest.

Omschrijving:
Een gevelsteen met daarop een boom en de tekst 'De Lindeboom1899'.

 

Overige informatie:
Literatuur: P. Hoekstra, Lunteren, een historische studie, Barneveld 1989, pp. 63-64.

 

Kadastraal perceel: H 1013.

 

Motivering:
Een klein woonhuis met daarin, als enige beschermde onderdeel, een gevelsteen, van algemeen belang vanwege:
Cultuurhistorie, vanwege de herinnering van de steen aan het tolhuis en cafe, belangrijk facet uit de geschiedenis van Lunteren.

 

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Beeldbepalend object