'Brocope' Kastanjelaan Oost 21


Kastanjelaan Oost 21 'Brocope' Lunteren

Inleiding:
Brocope is een op een hoek gelegen landhuis van n bouwlaag onder steile, haakse op elkaar staande zadeldaken. Het is rond 1930 gebouwd, waarschijnlijk naar ontwerp van architect J.W. Dinger die ook Kastanjelaan Oost 14 en 16 ontwierp.

Omschrijving:
Hoofdvorm en dak:
Een landhuis opgetrokken in rode baksteen en voorzien van steile, haaks op elkaar staande zadeldaken gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De dakvoeten verschillen van hoogte. Er zijn forse, overstekende goten met geprofileerde rand. Het pand heeft een asymmetrische plattegrond.

Voorgevel (Dr. Kimmijserlaan):
De voorgevel is asymmetrisch. Geheellinks is een lage partij, in het midden een risalerende topgevel, rechts een lage partij (grotendeels van omstreeks 1980). Links be- vindt zich een hoekvenster, op de aansluiting van het
lage deel en de topgevel bevindt zich de entree in een inpandig portiek onder een doorgetrokken dakschild. Naast de ingang is een hoekvenster aangebracht. De risalerende topgevel bevat een boogvenster onder een boog uitstekend metselwerk. Net onder de -gepotdekselde -top bevindt zich een brede vensterpartij.

Linkergevel (Kastanjelaan Oost) en tuingevel:
De linkergevel is vrijwel symmetrisch en bevat beneden een groot venster met aan weerszijden een strook kleine ruitjes (laddervensters). In de top bevindt zich een partij met drie roedenramen. Geheellinks is de aansluiting op de erker, geheel rechts is het hierboven reeds genoemde hoekvenster. De gevel aan de tuinzijde wordt gedomineerd door de vijfzijdige erker, voorzien van ramen met roeden. Erboven is een (nu modern vormgegeven) balkon aangebracht. Links van de erker bevinden zich een tuindeur (met bovenin een driehiekig motief) en een gekoppeld roedenvenster. De rechtergevel is modern.

Overige informatie: Kadastraal perceel: K 2508.


Motivering:
Het omstreeks 1930 waarschijnlijk naar ontwerp van J.W. Dinger gebouwde huis Brocope is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype landhuis, de asymmetrische hoofdvorm en verschillende details; cultuurhistorie, vanwege de markante ligging op een straathoek en de relatie met de zeer vergelijkbare hui- zen Kastanjelaan Oost 14 en 16.

Bron: Monumenten-inventarisatie gem. Ede