Vitterweg 34 'Bakkenes' Lunteren


Vitterweg 34 'Bakkenes' Lunteren

Inleiding
Een aan een bescheiden landweg gelegen hallehuisboerderij Bakkenes, opgetrokken in baksteen en voorzien van een bepleisterd voorhuis met imitatievoegen. De boerderij dateert waarschijnlijk van 1914, maar de boerderijplaats wordt reeds voor 1852 vermeld. Het erf omvat onder andere een moestuin en bomenrijen.

Omschrijving

Hoofdvorm en dak
Een hallehuisboerderij, opgetrokken in baksteen en grotendeels voorzien van een plint. Het voorhuis is bepleisterd en met imitatievoegen gedecoreerd. Het wolfdak is gedekt met riet, de nok is met cement aangesmeerd. In het rechter dakschild is een grote spiegel van gesmoorde tuiles du Nord aangebracht. Rechte ankers zijn toegepast.

Voorgevel
De voorgevel is vrijwel symmetrisch ingedeeld, de ven- sterassen van de verdieping verspringen ten opzichte van die op de begane grond. Op de begane grond zijn twee grote T -vensters aangebracht geflankeerd door smalle schuifvensters. Op de verdieping bevinden zich twee zesruits schuifvensters. Alle luiken ontbreken. De strekken boven de vensters vertonen geschilderde baksteen-imitaties in rood en geel met grijze schijnvoegen. De gevel wordt met een windveer afgesloten.

Zijgevels
De zijgevels zijn ter hoogte van het voorhuis bepleisterd
op dezelfde wijze zoals bij de voorgevel is gebeurd. Links is een klein venster aangebracht, rechts bevindt zich een keldervenster en een tweetal moderne vensters. In de linkergevel bevinden zich dubbele, in de rechtergevel enkeIe mestdeuren, in beide gevallen afgewisseld met halfronde stalvensters.

Achtergevel
De achtergevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden dubbele staldeuren, aan weerszijden mestdeuren en daartussen boogvensters met ijzeren roeden. In de gevel. top bevinden zich een luik onder een korfboog en twee ronde vensters met ijzeren roeden in roosmotief.

Interieur
Het achterhuis is nog in hoge mate authentiek. Het bevat groepen, hijdes, een paardenstal enz. Verder zijn er vier ankerbalkgebinten, gedeeltelijk vervaardigd van oud, hergebruikt materiaal.

Erf
Voor de boerderij bevinden zich een moestuin, gedeeltelijk omgeven door hagen en een grasveld. Het grasveld wordt door elzen begrensd. Vlak voor de boerderij staan twee arote linden. Aan de rechterzijde staan fruitbomen.
Ter hoogte van de deeldeuren is een klinkerstraatje aangelegd. Tenslotte staat er in de moestuin een kleine stenen schuur met pannen dak (mogelijk een bakhuis; schoorsteen is niet aanwezig).

Overige informatie
Gemeentearchief Ede: volgens de kadastrale leggers is er reeds voor 1852 sprake van een boerderij op deze plaats. In 1914 vond op het betreffende perceel sloop en bijbouw plaats. Gezien de bouwtrant betreft die vermelding waarschijnlijk de huidige boerderij.

Kadastraal perceel: G 2098.

Motivering
De waarschijnlijk in 1914 gebouwde hallehuisboerderij Bakkenes is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het veel voorkomende bouwtype hallehuisboerderij, in dit geval echter voorzien
van in Ede zeldzame pleistering met imitatievoegen en strekken met geschilderd baksteenwerk; de vrij grote gaafheid van zowel in- als exterieur van de boerderij en de groenstructuur van het erf; cultuurhistorie, vanwege de relatie met de agrarische geschiedenis en bebouwing van Lunteren, vooral gerelateerd aan de verkaveling waarbij steeds n of enkele boerderijen in groepjes van de weg af liggen.

Bron: Monumenten-Inventarisatie gemeente Ede