Immenweg 28 "De Wildkamp" Lunteren

Inleiding

De Wildkamp is een in 1928 naar ontwerp van G.J. Jansen gebouwd woonhuis, gelegen temidden van bouwlanden en bossen. Het erf is omgeven door opgaand geboomte. Het huis bevat een bescheiden achterhuis met agrarische bestemming.

Omschrijving

Hoofdvorm en dak
Een rechthoekig woonhuis opgetrokken in baksteen en voorzien van een plint en rechte ankers. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde mulden pannen.

Voorgevel
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en telt twee traveen. De schuifvensters hebben een middenstijl in het benedenraam en een roedenbovenlicht. Boven de vensters bevinden zich hoge, verticale strekkenlagen. In de top is een dubbel schuifvenster aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een windveer, makelaar en eenvoudig latwerk.
Geheel rechts is een serre (ca. 1960).

Linkergevel
De linkergevel heeft rechts, ter hoogte van het voorhuis, de volgende opbouw: een deur onder bovenlicht; een opkamervenster met daaronder keldervenster; een schuifvenster zoals ook is toegepast op de begane grond van de voorgevel. De aanbouw bestaat uit een tussenlid en een klein, grotendeels in hout opgetrokken (bak-)huisje met een zadeldak, een stolp- en een boogvenster. En gevel is van gecementeerde baksteen en voorzien van een schoorsteen.

Rechtergevel
In de rechtergevel zijn onder andere stalraampjes toegepast.

Achtergevel
De achtergevel is symmetrisch ingedeeld met drie deuren (de middelste iets breder dan de andere, maar het is geen dubbele deur), stalraampjes en een luik in de top.
De deuren bevinden zich onder segmentbogen.

Erf
Het pand staat haaks op de Immenweg en evenwijdig aan de vlak langs het erf lopende Hessenweg.
Het erf wordt omgeven door bomen. Aan de zijde van de Immenweg is een moestuin. Verder zijn er fruitbomen. Op het achtererf staat een open wagenschuur.

Overige informatie
Gemeentearchief Ede, Bouwvergunningen, dossier 74/ 1928. 'Plan voor een te bouwen woonhuis' (het agrarische gedeelte is inderdaad relatief bescheiden).
Opdrachtgever: J. v.d. Haar te Wekerom.
Ontwerper: G.J. Jansen, architect te Ede.
Geschatte bouwkosten: ca. f 3.000,--.
Kadastraal perceel: B 1501.

Motivering
De in 1928 naar ontwerp van de Edese architect G.J. Jansen gebouwde woning De Wildkamp is van algemeen belang vanwege:
schoonheid, vanwege het bouwtype (een in Ede niet ongebruikelijke combinatie van woonhuis met achter- huis voor bescheiden boerenbedrijf) het vrij gave exte- rieur en het uitzonderlijke bakhuisje; tevens vanwege het erf;
cultuurhistorie, vanwege de agrarische geschiedenis van Lunteren en de samenhang met het omringende boerenland.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
        Beeldbepalend pand.