Wilhelminaschool

Een monument zal het niet worden. Nu dat deze school na het komend schooljaar gesloopt gaat worden, zou ik graag wat aandacht aan deze school willen geven omdat menig inwoner van Lunteren zijn/haar jeugd op deze school heeft doorgebracht. Zoals, wie heeft de Wilhelminaschool gebouwd en de latere wijzigingen aan de school, ik kan mij moeilijk voorstellen dat er na de sloop woningen zullen staan, daar waar vanaf beginjaren 60 de Wilhelminaschool een baken in het dorp is geweest, daarom bijgaand een foto van de school in zwart/wit, zoals velen van ons de school zullen blijven herinneren.