Valkseweg en Valkseweg-Oost

In het centrum van Lunteren bestaat de Valkseweg en de Valkseweg Oost.


De Valkseweg Oost ligt niet in buurtschap De Valk, wat velen denken, die van buiten Lunteren komen en naar de weg zoeken, maar dus in het centrum.


De Valkseweg ( vroeger de Geitensteeg) liep oorspronkelijk vanaf de Oranjestraat  richting buurtschap de Valk.


Rond 1900 kwam met de aanleg van de Kippenlijn een overweg in de Valkseweg en kon men over het spoor nog rechtsaf de Parallelweg- Oost op.


Nadat er zich verschillende fatale ongelukken op de Lunterse overwegen hebben voorgedaan, werd er besloten verschillende overwegen af te sluiten. Zo ook de overweg in de Valkseweg.


Dit resulteerde in de scheiding en het ontstaan in de Valkseweg en de Valkseweg Oost.
De huidige Valkseweg loopt vanaf de Molenparkweg naar de Parallelweg West.


De doorgang naar de Oranjestraat is afgesloten voor autoverkeer.


De Valkseweg-Oost is een vreemd stuk weg. Het gedeelte tussen de voormalige spoorwegovergang en de huidige Valkseweg-Oost is particulier eigendom en is later afgesloten voor doorgaand verkeer en zelfs wandelaars worden er geweerd. 


Door realisatie van Park Den Eng is hier een wegaansluiting gekomen richting Engweg, de weg heeft vervolgens een aansluiting op de van Schothorstlaan en de  Willem Welgravenlaan richting Engweg.
Verderop weer een stuk doodlopende weg, overgaand in een kerkpad richting de Mielweg en Meulunteren.
Het lag eerst in de bedoeling dit stukje van Lunteren een andere naam te geven, n.l. "de Kees de Koninglaan" 


Na protesten van aanwonenden, zij zouden al hun relaties adreswijzigingen moeten sturen, werd besloten de weg de naam Valkseweg Oost te geven en de nummering te behouden.
Vooral na de nieuwe verkeersindeling van Lunteren is de Valkseweg Oost vrijwel onvindbaar vond mensen die er niet bekend zijn.

De  Valkseweg tussen Molenparkweg en Parallelweg is genummerd van 4 t/m 18 en 5 t/m 27
De Valkseweg Oost is genummerd 30 t/m 48 en 39 t/m 51