Prinsenhof, de (café en zalencentrum)

Onderzoek in het gemeentearchief van Ede leert ons dat op de plaats waar nu Zalencentrum "De Prinsenhof "is gevestigd (Barneveldseweg 16) al in 1927 een horecabedrijf gevestigd was.
De eigenaar was Willem Theunissen, die naast het café ook een rijwielzaak en een agrarisch bedrijf uitoefende.


Het huidige parkeerterrein, alsmede het aangrenzende weiland was tot de jaren veertig van de vorige eeuw een dennenbos, het zogenaamde Schweitzerbos.


De familie Kieft, woonachtig op nummer 22, huurde dit bos en heeft het totaal ontgonnen.
Het originele pand  dateert uit 1924. Theunissen verkocht geen tapbier, maar uitsluitend flesjes.
Tot de jaren vijftig was Amstel bier "hofleverancier", daarna volgde het inmiddels door Oranjeboom / Inbev opgeslokte Z.H.B.-bier (Zuid Hollandse Bierbrouwerij).


Volgens de overlevering was het maar beter ook dat er niet uit glazen gedronken werd, want de hygiénecode bestond nog niet in die tijd.


Volgens de Vereniging Oud Lunteren heette het bedrijf "Het Lunters Hofje", maar het stond beter bekend als "het café van Theunissen".


In 1976 werd het pand aangekocht en drastisch verbouwd door Gert en Nel Prinsen, die het bedrijf vanaf die tijd ook de naam "De Prinsenhof" meegaven.


De familie Prinsen was (en is) geen onbekende in de locale horeca, want daarvoor baatten zij het alom bekende café "De Bospoort" te Ede uit. 


Al gauw werd  "De Prinsenhof"  een goedlopend bedrijf, waar met name op zaterdagavond de jeugd uit de gehele omgeving elkaar trof.


Ook door-de-week liep de zaak "als een trein".  

              
's Ochtends vroeg al trof men elkaar hier om een kaartje te leggen.


Na het overlijden van Gert Prinsen, zette zijn weduwe het bedrijf voort, samen met kelner Rink Kamstra.
Op 01 april 1989 is het bedrijf overgenomen door Harry en Gerrie van Hierden en werd het café een vaste plaats voor tal van Lunterse verenigingen.


In mei 2000 is het pand drastisch uitgebreid met een aantal zalen voor feesten en partijen.
Meer informatie is te vinden op www.prinsenhoflunteren.nl