Posweg 106 Schaapskooi

Postweg 106 Schaapskooi Lunteren


Inleiding

Een in het land gelegen schaapskooi, een veldkooi die destijds bij verschillende boeren in gebruik was. De kooi heeft aan n zijde afgeschuinde hoeken. De kooi dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Omschrijving

Exterieur

Een schaapskooi met aan n kant afgeschuinde hoeken, onder een schilddak. Het dak is gedekt met riet en voorzien van twee spiegels met gesmoorde Hollandse pannen. De kooi heeft lage baksteen muren (omstreeks 1960-1970) en een gecementeerde plint. Verder zijn er gecementeerde steunberen waarop de gebinten rusten. De kopgevels zijn voorzien van dubbele opgeklampte deuren, aan de afgeschuinde zijde gemaakt van plaatmateriaal. De kopgevels zijn betimmerd met gepotdekselde houten delen.

Interieur

De kooi heeft een constructie van vijf jukken met kromme benen en een onbeschoten sporenkap.

Overige informatie Kadastraal perceel: I 1543.

Motivering

Een schaapskooi, waarschijnlijk van 1850-1900, van algemeen belang vanwege:

schoonheid, vanwege het zeldzame bouwtype (kooi met n afgeschuinde kopse kant) en de functie als veldkooi die bij meer boeren in gebruik was; cultuurhistorie, aangezien de kooi een (markant gelegen) onderdeel uitmaakt van het boerenland bij Lunteren.

Bron: Monumenten-inventarisatie Gem. Ede
Gemeentelijk monument