Organisatie

Organisatie

 

 

MUSEUM LUNTEREN 

Het museum wordt beheerd door de Vereniging Oud-Lunteren, die is ontstaan uit een Stichting met dezelfde naam. 
Die Stichting werd op 1 februari 1974 in het leven geroepen met als voornaamste doel het stationsgebouw voor de slopershamer te behoeden. 
Toen dat doel in 1979 bereikt was, werd de Stichting omgezet in de Vereniging. 
Sinds 1989 is de vereniging Oud-Lunteren eigenaresse van het pand 
Dorpsstraat 55/Klomperweg 5 in Lunteren, waarin onder meer een expositieruimte is ondergebracht. 

De vereniging beschikt over een grote collectie foto’s en ansichtkaarten over Lunteren en heeft veel voorwerpen in bezit,
die tijdens wisselende exposities worden getoond. 
In de vaste expositie wordt een beeld gegeven van de historie van Lunteren. 
Diverse aspecten worden behandeld zoals: onderwijs, toerisme, middenstand, boerenleven, archeologie, tehuizen en het buurtbos. 

VERENIGING OUD-LUNTEREN 

De vereniging heeft tot doel het verzamelen van gegevens over het vroegere Lunteren en het voor de komende generaties bewaren
en instandhouden van alle daarvoor in aanmerking komende, zich binnen de kadastrale gemeente Lunteren bevindende objecten,
die de herinnering aan het vroegere Lunteren levendig houden. 
(Art. 2.1 van de statuten van de Vereniging Oud-Lunteren). 

Bezoekadres: Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren 
Tel.: 0318-486254
E-mail: info@museumlunteren.nlOpeningstijden: 
het gehele jaar op dinsdag- t/m zaterdagmiddag van 13.30-16.30 uur,
Op koningsdag, Hemelvaartsdag, beide kerstdagen en nieuwjaarsdag is het museum gesloten.
Groepen kunnen op afspraak ook buiten deze uren het museum bezoeken. 
De toegangsprijs is € 3,-
Leden van de vereniging en jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.
Het gebouw is op de begane grond toegankelijk voor rolstoelers en er is een invalidentoilet aanwezig.
De bovenetage en het souterrain zijn bereikbaar met een traplift.

De vereniging Oud-Lunteren geeft 2 maal per jaar een blad uit met mededelingen en interessante dingen over Lunteren.
U kunt lid worden van de vereniging (de contributie bedraagt € 10,- minimaal per jaar)
en  u ontvangt dan het blad "Bij de Amse Pomp"  gratis thuis.
Aanmelding bij het museum aan de Dorpsstraat 55, maar schriftelijk, telefonisch of per mail is ook mogelijk. 

De vereniging heeft de ANBI-status.

Voor volledige informatie over de ANBI-status zie www.museumlunteren.nl

Objecten in eigendom van de vereniging o.a.: 
Zonnewijzer en bijenkorf in het park de "Appelhof" aan de Roskammersteeg. 
Bronzen beeld: Het Lunters Vrouwtje op het Nieuwe Erf 
Gerestaureerde "Amse Pomp" op het Nieuwe Erf 
Bevrijdingsbank op het Meester Scheepstraplein 
Vijfsprongweg: Rijksmonument "De Germaanse Put"