Nieuws

Elk jaar wordt er weer naar uitgekeken, de Winterconcerten van KNA. Leden, ouders, donateurs en andere belangstellenden hebben het eerste weekeinde van februari steevast met rood omcirkeld.
Dit jaar worden de concerten weer gehouden op een bekende en vertrouwde locatie, de grote zaal van Congrescentrum De Werelt.

De_toekomst_van_KNA_staat_op_het_podium

KNA (Kunst na Arbeid) is al meer dan een eeuw een begrip in Lunteren. Er was en is geen familie in Lunteren die op de een of andere wijze niet verbonden is met deze muziekvereniging. Met de komst van inwoners van elders is dat wellicht wat minder geworden, maar nog steeds kent iedereen in Lunteren wel iemand bij KNA.
Menig muziekvereniging in den lande kijkt bij tijd en wijle met enige jaloezie naar de Lunterse muzikale collega’s.
De vereniging bloeit en er is een doorlopend aanwas van jeugdleden. Daarnaast presteert KNA het om zich jaren achtereen op het allerhoogste muzikale podium te handhaven. Zowel het fanfareorkest als het slagwerkorkest is in de top van Nederlandse amateurmuziek terug te vinden.
Dat gaat niet vanzelf, het vergt veel, heel veel discipline en inzet van de gehele vereniging. Van hoog tot laag van de topsolist tot het orkest, van de dirigenten tot de vrijwilligers achter de schermen. Samen doen, is het sleutelwoord.
“Als we echt iets willen, dan komt het altijd voor elkaar.”

Voorzitter Marco Klomp verklaart de prestaties van het fanfareorkest en het slagwerkorkest met: “Het zit in het DNA van KNA om op de momenten dat het er echt om gaat, eigenlijk altijd beter te presteren dan dat we op basis van de repetities zouden moeten kunnen. Dat is voor een dirigent niet altijd prettig, want die wil het op de repetitie ook perfect hebben natuurlijk”.

De prestaties worden wel bereikt door je met een overtuigend zelfvertrouwen (zelf noemen ze dat “Lunterse Bluf”) te presenteren als één team. “Individueel ben je slechts een onderdeel van het orkest. Samen zet je pas werkelijk de muzikale prestatie neer, als alle radertjes feilloos in elkaar passen als een Zwitsers uurwerk. Dat kost vele uren repetitie en thuisstudie.”
Dat komt ook tot uiting op de jaarlijkse Winterconcerten.
Op deze twee avonden, dit jaar op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari, presenteert de complete vereniging zich in De Werelt, van het jongste lid tot de gelouterde muzikant uit de toporkesten.
De presentatie van de diverse onderdelen en het repertoire is afgestemd op het publiek van deze avonden, donateurs, ouders, (oud-)leden en natuurlijk andere belangstellende muziekliefhebbers. Tegelijkertijd is het voor velen ook een eerste podium ervaring. Want vergeet niet, dat dat jongetje of meisje dat net zijn/haar eerste noten heeft geleerd, over een aantal jaren wellicht ook meespeelt op het hoogte concertpodium in Nederland.

In een meer en meer individualistischer wordende samenleving, met sterk teruglopende subsidies en moeizamer te werven sponsorinkomsten is het voor muziekverenigingen in Nederland steeds lastiger zich staande te houden. Steeds meer muziekverenigingen in Nederland fuseren of heffen zichzelf op omdat ze kampen met sterk teruglopende ledenaantallen en onvoldoende financiële dekking.
Met de vorming van een (deels) nieuw bestuur, met als nieuwe voorzitter Marco Klomp, is de weg naar de toekomst ingeslagen.
“KNA in de komende 10-15 jaar in stappen klaar maken voor de toekomst is de opdracht die dit bestuur zichzelf heeft meegegeven. Waar willen we staan in het jaar 2025? Hoe bereiken we dat KNA als vereniging over 30 jaar nog wel bestaat in tegenstelling tot, zo is de stellige overtuiging, vele andere muziekverenigingen? Dat is met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen allemaal geen vanzelfsprekendheid meer vandaag de dag. Dat zijn allemaal vraagstukken waar we hard aan gaan werken en zullen presenteren in een toekomstvisie voor onze vereniging. Dat betekent ook je realiseren waar we vandaan komen (uit het hart van de Lunterse samenleving). En wat de sterke en zwakke kanten zijn van de vereniging, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen!”

Denkt u even mee.
Het kan dus zomaar zijn dat dat jongetje of meisje dat binnenkort met knikkende knieën voor het eerst op het podium in De Werelt staat in 2030 nationaal kampioen wordt met KNA, of het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wint.
Dit dankzij het applaus vanuit de zaal over twee weken, maar ook dankzij een stimulerende en op hoog niveau gestoelde jeugdopleiding van KNA. Dat is de basis voor continuiteit. “We zullen bijvoorbeeld ook gaan proberen steeds hechter samen te werken met de basisscholen en gemeente als het gaat om muziekonderwijs. Muziek maakt slim, dat is wetenschappelijk aangetoond. Het verbetert sociaal gedrag, het stimuleert de intelligentie, bevordert schoolprestaties en vermindert concentratieproblemen (www.muziekmaaktslim.nl). Maar het muziekonderwijs in Nederland verarmt steeds meer onder druk van bezuinigingen.”

Ook in 2030 zal het nog steeds om de financiën draaien
KNA is een, in de basis, gezonde vereniging met een stabiel ledenbestand, een bloeiende jeugdopleiding en (na een paar moeilijke jaren) weer een gezonde financiële huishouding, maar ervaart wel dat er steeds meer gedaan moet worden om de begroting sluitend te krijgen.
Daarom zijn er ook maandelijks vele leden en vrijwilligers actief om door hun inzet, o.a. het ophalen van oud papier, verkopen van bloemen, oliebollen en paaseieren geld in te zamelen voor de vereniging.
Een vereniging waarvan ook zij willen dat deze zicht heeft op de stralende toekomst. Want de prestaties van de toporkesten binnen KNA stralen ook af op de leden en vrijwilligers op de achtergrond.
Hij of zij spiegelt zich aan de vereniging. En kom niet aan zijn KNA, want dan weet ook deze vrijwilliger haarfijn uit te leggen wat KNA wel en wat KNA (nog) niet in huis heeft.
Zoals zijn vader en grootvader het misschien ook zouden kunnen hebben gezegd: met een stuk onvervalste, eerlijke en heerlijke Lunterse Bluf.