Nieuws
Al jaren organiseert Rabobank Gelderse Vallei de Rabo Clubkas Campagne. Dit jaar heeft de actie een nieuwe naam gekregen: Rabo ClubSupport. Het principe erachter is ongewijzigd gebleven.
 
De bank stelt een deel van de winst (€ 200.000,-) beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Gelderse Vallei bankieren. Geld om bijvoorbeeld zonnepanelen op het clubhuis te leggen, het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken of het aantal sportvelden uit te breiden. De leden van Rabobank Gelderse Vallei verdelen het bedrag over de deelnemenden verenigingen en stichtingen. Dit doen zij door te stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Iedere stem is geld waard.
 
“Verenigingen en stichtingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving, zorgen voor sociale netwerken en helpen jong en oud bij het benutten van hun talenten. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land. En daarom vinden we Rabo ClubSupport zo belangrijk”, aldus Marcel Wijnen, directeur Rabobank Gelderse Vallei.
 
Inmiddels zijn alle verenigingen en stichtingen per mail uitgenodigd. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor de leden start op 27 september en duurt t/m 11 oktober. Op 14 oktober is de finaleavond in het Schaffelaartheater. Dan maken we ook de uitslag bekend. Meer over Rabo ClubSupport lees je op Rabobank.nl/clubsupport.