Nieuws
Al meer dan 50 jaar halen wij het oud papier op in Lunteren. Vroeger reden we met onze bus door de straten en sjouwden we zelf alle dozen in de achterbak. Sinds 2005 lopen we elke twee weken op ‘s zaterdags achter een vrachtwagen van ACV om het oud papier op te halen. Dat oud papier is dus al 50 jaar één van onze financiële levensaders geweest. Gemeente Ede wil ons nu ineens korten en zelf de inkomsten opstrijken. Vanaf 1 januari 2017 mogen we geen oud papier meer ophalen achter de vrachtwagen van de ACV. Dat is kan wel eens het einde van onze club betekenen.’ Aan het woord is Marco Klomp, voorzitter van muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Lunteren. Met zijn club gaat hij de barricade op om het voortbestaan van de vereniging te beschermen.
 
‘Vroeger had KNA een speciale bus om het oud papier mee op te halen. Wekelijks ging een colonne sterke muzikanten de straten door. In hoogtijdagen zamelden we ruim 500 000 kilo per jaar in! Dat is enorm veel, zeker als je bedenkt dat we dat allemaal in onze vrije tijd deden. Het leverde ons een mooie zakcent voor de vereniging op. Dat hebben we al vanaf het begin geïnvesteerd in nieuwe instrumenten en een gedegen jeugdopleiding. In 2005 voerde Gemeente Ede de blauwe papiercontainers in..’
Er werd een regeling getroffen dat KNA-leden het oud papier ophalen met een vrachtwagen van ACV, de partij waar de gemeente mee werkt.
Deze samenwerking is de afgelopen tien jaar enorm succesvol geweest. Al onze muzikanten hebben een opleiding gevolgd om veilig mee te kunnen werken achter de vrachtwagen. Elke twee weken staan op zaterdagochtend om 07.45 uur muzikanten klaar om het oud papier op te halen. Met het geld dat we hiermee verdienen, zijn we blijven doen wat we altijd al deden, een gedegen jeugdopleiding onderhouden en fatsoenlijke instrumenten voor onze muzikanten. Met resultaat: KNA speelt al jarenlang mee in de landelijke top.’
 
Klomp heeft met zijn bestuur een zogenaamde zienswijze ingediend bij het college van B&W en hoopt opnieuw het gesprek aan te gaan, zodat KNA kan blijven doen wat ze altijd doet: concerten geven in en buiten Lunteren, een bloeiende jeugdopleiding voor de Lunterse schooljeugd aanbieden en dienstbaar zijn aan de Lunterse samenleving.
Op donderdag 15 september zal het voor KNA mogelijk funeste besluit van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de inzameling van oud papier opnieuw in de gemeenteraad behandeld worden.