Nieuws

Onder rustige en warme weersomstandigheden en belangstelling van enkele ouders en voorbijgangers, werd woens-dagavond 19 juni de derde jeugdzomercompetitiewedstrijd ge-vist. Ook nu weer werd eerst de vijverrand opgeruimd en kon, na het loten om de uitgezette plaatsen, de twee uur durende wed-strijd beginnen.
Aan het einde van de competitie, bestaande uit vier wedstrijden, mag elke deelnemer één van de vier geviste wedstrijden laten vallen. De wedstrijden waarin hij/zij het slechtste resultaten be-reikt heeft.

Voor deze door de hengelsportvereniging Lunteren georganiseer-de jeugdzomercompetitiewedstrijden hebben zich dit jaar 11 jeugdleden ingeschreven.
Totaal wisten drie van de zes deelnemers deze derde avond vis te vangen.
1e JacobJan Pluimers met 106 cm.; 2e met 45 cm Luuk Nouwen en 3e met 10 cm Dylan Verheul. Zij ontvingen uit handen van de wedstrijdcommissie een prachtige medaille.

De wedstrijdleider, de heer G. Verschuur, werd ook deze avond weer bijgestaan door een aantal zeer ervaren clubleden. Deze stonden, waar nodig, de deelnemers bij om de gevangen vis te meten en de vis direct daarna voorzichtig terug te plaatsen.
De laatste en beslissende wedstrijd zal gevist worden op woens-dag 3 juli. Dan zal de jeugdzomerkampioen bekend worden ge-maakt en hem/haar de bijbehorende beker worden overhandigd.
Hsv Lunteren is dank verschuldigd aan de professionele jeugdbe-geleiding, te weten de heren Willem Jonkman, Evert-Jan Ma-lestein, Henk Wassink en Chris ten Ham.