Nieuws
De Lunterse vlag kon vrijdag 22 februari worden uitgehangen op de nieuwbouw van Pleisterplaats De Koepel bij de bekende uitkijktoren in het Luntersche Buurtbosch. Het hoogste punt was bereikt!
 
Onder de bezielende leiding van Henk Budding is het afgelopen maanden razendsnel gegaan met de bouw waarbij 38 met name Lunterse ondernemers een steentje hebben bijgedragen om het prachtige ontwerp van architectenbureau CéGé te realiseren. De nieuwe accommodatie naast de beheerderswoning voorziet in een mooi ruim terras met keuken, opslagruimte en publieke toilettengroep om de passanten uit te nodigen een rustpauze te nemen en de uitkijktoren De Koepel te beklimmen.
Na een toespraak door de voorzitter van Stichting Het Luntersche Buurtbosch, Henk Luchtmeijer, werden de aanwezigen verwend met ‘pannenbier’ en heerlijke hapjes door het beheerdersechtpaar Gert-Jan en Jacqueline van Doorn.
 
Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat een terras bij uitkijktoren De Koepel meer dan welkom is want dankzij de verbeterde fiets- en wandelroutes in het Goudsberggebied rond het Middelpunt van Nederland passeren er steeds meer fietsers en wandelaars.
En om zoveel mogelijk mensen te verleiden De Koepel ook daadwerkelijk te bezoeken voorziet deze pleisterplaats in een duidelijke behoefte. Noteer vast in de agenda: op zaterdagmiddag 13 april opent burgemeester René Verhulst deze mooie plek op de Galgenberg.