Nieuws
Tennisclub Lunteren is overgestapt op LED-baanverlichting.De vereniging is de laatste jaren actief bezig met het verduurzamen van het tennispark. Daarin zijn al verschillende stappen gezet. Op basis van een energie scan zijn diverse elektrische apparaten vervangen en in 2017 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd. Een volgende stap in de verdere verduurzaming was LED verlichting. Dit bleek echter een behoorlijke,investering. De vereniging,heeft daarvoor een beroep gedaan op het Rabofonds Gelderse Vallei. Mede dankzij een substantiële bijdrage van maar liefst € 7.500,00 vanuit het Rabofonds heeft Tennisclub Lunteren LED-verlichting kunnen aanleggen. De cheque werd onlangs uitgereikt namens het Rabofonds Gelderse Vallei door Hanno van Dijk en Jolanda van den Berg aan Gertjan van der Werf en Hein van Beek van Tennisclub Lunteren (zie foto).
TCL_ontvangt_cheque_Rabofonds