Nieuws
Op 8 september bestaat damclub Door Eendracht Sterk (D.E.S.) 60 jaar (1959 – 2019). In 1974 werd door een aantal fanatieke clubleden het
het clubgebouw De Schuifeldam gebouwd. Hiervan heeft de damclub na45 jaar nog steeds veel plezier van.
 
Damclub D.E.S begon als een klein clubje waar het damplezier voorop stond. Door het toedoen van de toenmalige voorzitter Jan Crum sr werd er steeds fanatieker gedamd en ge-traind door de jeugd/senioren van de Lunterse damclub. Dit resulteerde in het seizoen 1982/1983 in promotie naar de landelijke competitie.
Hier ging D.E.S. onverdroten voort met het presteren en promoveerde van de tweede
naar de hoogste klasse. DES was inmiddels een regioclub geworden met in haar gelederen toppers vanuit Ede, Barneveld, Putten en Voorthuizen.
Nu, 60 jaar verder, heeft damclub D.E.S. ruim 50 seniorenleden en 15 jeugdleden. Dit sei-zoen neemt het met vier tientallen deel aan de landelijke bondscompetitie van de KNDB.
 
Speciaal als dank aan de vele oud- leden gaat de damclub een reünie. De datum is vrijdag 13 september, aanvang 20.00 uur.
Een ieder oud- lid is er op deze avond van harte welkom. Even gezellig bijpraten, foto’s bekijken en natuurlijk nog een potje dammen.
Damclub D.E.S. regelt de koffie en lekker hapjes op deze avond.
 
Je kunt je opgeven bij: Jaap Heij
Emailadres: jaapheij@online.nl
Telefoon: 06 – 22 13 07 73.
 
Damclub D.E.S. hoopt vele oud-leden te ontmoeten op deze gezellige avond.