Nieuws
Afgelopen week zijn de medewerkers en bewoners van Zorghuys Dannenborgh (Lunteren) en Zorghuys Vellerveste (Barneveld) geïnformeerd dat beide huizen verder gaan onder het bestuur van Lelie zorggroep.
 
Om privéredenen heeft de huidige bestuurder besloten te gaan stoppen. In Dannenborgh en Vellerveste wonen mensen die lichamelijke zorg nodig hebben of zorg bij dementie. De namen van de locaties blijven hetzelfde. Ook de zorg gaat zonder onderbreking door. Binnen beide locaties wonen in totaal rond de 26 bewoners, er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.
 
Wietze Jan Wezeman, verantwoordelijk regiodirecteur van Lelie zorggroep is blij met deze aanvulling op de andere zorg- en hulpverleningsactiviteiten van Lelie zorggroep in de regio. “Ik zie volop mogelijkheden om de kwalitatief goede zorg, die wordt geboden door reformatorische zorgverleners, voort te zetten.”
Binnen Lelie zorggroep is veel ervaring aanwezig met deze vorm van wonen en zorg. Onder andere Huize Nieuwoord in Woudenberg is hier een voorbeeld van. Omdat beide huizen al zorgpartner waren van Lelie zorggroep worden de afspraken met de zorgkantoren voortgezet. Voor meer informatie: dannenborgh.nl , vellerveste.nl en leliezorggroep.nl