Nieuws
Nog een paar dagen en dan vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei plaats. Namens de SGP is SGP-raadslid Arnold Versteeg kandidaat voor het Europees Parlement. Hij staat op de gecombineerde CU-SGP lijst op plek 12. Omdat de combinatie CU-SGP op dit moment twee Europarlementariërs levert, bezet Versteeg een niet direct verkiesbare plek. Versteeg: ”We hopen op een groei naar 3 zetels. Daarom roep ik ook iedereen op om te gaan stemmen. Doe je dat niet, dan laat je je invloed niet gelden die juist zo hard nodig is om het christelijk geluid in Brussel te versterken.” Over zijn eigen positie zegt Versteeg: “Edenaren kunnen meehelpen zich straks in het Europees Parlement te laten vertegenwoordigen door een Edenaar. Dit kan door massaal een voorkeurstem uit te brengen. Wie weet wat er dan mogelijk is.''
 
Wekerommer_Arnold_VersteegNederlandse belangen
Op welke thema's wil Versteeg zich richten als hij wordt verkozen? Versteeg is daar duidelijk over: ''Als eerste dien je de Nederlandse belangen in Brussel. En die Nederlandse belangen staan onder druk. Er zijn eurofiele partijen als PvdA, D66, GroenLinks en VVD die willen streven naar een federale Europese superstaat. Een staat die nog meer afstaat van burgers en waar nationale overheden het steeds minder voor het zeggen hebben. Daarbij zien zij het grote belang van hechte samenlevingsverbanden finaal over het hoofd. Denk aan gezin, dorpsgemeenschappen, kerken en scholen. Zulke verbanden moet je koesteren. Ze bieden houvast en geborgenheid. Dát missen mensen in tijden van globalisering, immigratie en terreur. De CU-SGP wil zich inzetten voor een grondig hervormde Europese Unie. Waarin de lidstaten weer aan het roer komen en die zich beperkt tot het noodzakelijke. Het gaat om Europese samenwerking en niet om Europese integratie. Vandaar ook onze verkiezingsslogan: 'Samenwerking JA, Superstaat Nee.'
Agrariërs
''Steun voor onze agrariërs”, is essentieel vervolgt Versteeg. “Ze worden altijd maar weer in de verkeerde hoek gedrukt, maar ook steun voor het klassieke gezin waar helaas ook Europa van denkt dat ze daar bemoeienis mee heeft. Ook inzet op de wat meer praktische zaken als goede en snelle treinverbindingen, veilige parkeerhavens voor vrachtwagens door geheel Europa en soepeler aanbestedingsregels, zodat de WMO en jeugdzorg vrijgesteld worden van de Europese aanbestedingsregels. En verder vinden wij dat een verdere vereenvoudiging van Europese regels nodig is voor vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten voor met name het MKB.''
Veiligheid en antisemitisme
''De Europese Unie is een manier om vorm te geven aan vrede, recht en veiligheid.” Deze veiligheid staat volgens Versteeg onder druk. “Kijk maar eens naar krachten als Rusland en China. Met name China probeert zijn greep te verstevigen op Nederland en Europa, door hi-tech bedrijven en landbouwgrond op te kopen, maar ook om hun spionageactiviteiten uit te breiden door een 5G-netwerk aan te leggen. Tegenwicht bieden tegen deze machtshonger en aantasting van onze nationale veiligheid dient prioriteit te krijgen. Daarnaast zijn een rechtvaardig migratiebeleid, een pro-Israëlbeleid en het krachtig aanpakken van toenemend antisemitisme belangrijke onderwerpen die ik verder graag zou willen oppakken. Er is dus genoeg te doen.''
Oproep
Over de Europese Unie wordt niet altijd eenduidig gedacht, weet Versteeg. “Toch kunnen we niet zonder en dienen we in Brussel ook ons Bijbels genormeerde politieke geluid te laten horen. Wat de CU-SGP betreft gaan we voor een bescheiden Europese Unie die samenwerkt op grensoverschrijdende thema’s als klimaat, handel en migratie. Laat daarom uw stempas op 23 mei niet liggen. Stem in ieder geval niet op partijen die een Europese superstaat willen. Stem wat mij betreft op de CU-SGP. Voor een versterkt christelijk geluid in Europa.''