Nieuws
 Het Kulturhus in De Valk neemt sinds de opening in 2013 een bijzondere plek in het dorp in. Vanwege de vaste bewoners (Icare Verpleging en Verzorging, Norschoten dagbehandeling en
Van Silfhout fysiotherapie) is het Kulturhus een centrum van waaruit de zorg voor de bewoners van de Valk heel dichtbij georganiseerd en beschikbaar is. Maar, het Kulturhus is meer en om dat te laten zien wordt op 28 februari een Voorjaarsmarkt georganiseerd. Van 13.00 tot 17.00 uur staan de deuren van het Kulturhu0s open voor alle bewoners van De Valk en andere belangstellenden. In samenwerking met o.a. Icare, Norschoten en St. De Hooge Valk, de ledenvereniging van Icare, SWO, de Vraagbaak Sportservice Ede en lokale ondernemers zoals o.a. het Schuurtje en ‘t Kindererfje, wordt het Kulturhus die middag omgetoverd tot een bruisend centrum van allerlei activiteiten, diensten en producten die in De Valk te beschikbaar zijn. Het aanbod is zo groot dat het voor jong en oud de moeite loont om een kijkje te komen nemen. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een hapje en een drankje, zodat het behalve een informatieve middag, ook zeker een heel gezellige middag zal zijn. De organisatie van de
Voorjaarsmarkt is een initiatief van de wijkverpleegkundigen van Icare, Norschoten en Stichting
Hoge Valk. Een aantal deelnemers heeft inmiddels met elkaar een aantrekkelijk programma van activiteiten voor de bezoekers gemaakt. Voor jong en oud wordt het een leuke middag.
Voorjaarsmarkt_De_Valk

Foto: de organisatie.