Nieuws
Het IVN afd. Barneveld organiseert op veler verzoek een vogelcursus voor beginners. Het betreft een korte cursus van drie theorieavonden op dinsdag en drie excursies op zaterdagmorgen. In deze cursus wordt voornamelijk aandacht besteed aan vogels in de eigen omgeving.
 
Vogels in de eigen woonomgeving komen steeds meer in de belangstelling te staan. Het verrijkt je leven als je weet welke vogel daar vliegt en zingt. Sommige vogels zijn makkelijk te herkennen aan hun uiterlijk. Maar er zijn ook vogels die je nauwelijks te zien krijgt terwijl je ze wel hoort, vooral als het blad aan bomen en struiken zit. Vogels herkennen aan hun zang is dan belangrijk.
In deze cursus wordt aan beide aspecten aandacht geschonken. Omdat de cursus in maart begint kunnen we eerst nog even naar onze wintergasten kijken: eenden, ganzen, zwanen die in het hoge noorden van Europa broeden en hier de winter doorbrengen.
 
Daarna gaat men snel door naar de weidevogels, zoals kievit, grutto en tureluur, die weliswaar in onze omgeving langzaam verdwijnen, maar in goede gebieden nog volop aanwezig zijn. Vervolgens besteden we een les aan de zangvogels in onze eigen omgeving door het jaar heen: welke vogels kun je wanneer en waar zien en horen zingen.
Ook een fenomeen als de vogeltrek, een jaarlijks terugkerend wonder van navigatie, verdient ruimschoots aandacht.
In de twee excursies die op zangvogels zijn gericht, zullen we ongetwijfeld de meest gewone zangvogels zoals roodborst, winterkoning, tjiftjaf en fitis en nog vele andere, te horen en te zien krijgen. Maar ook zal men proberen de meer bijzonder vogels op te sporen. Wat is er mooier dan een prachtig gekleurde geelgors de eerste noten van de vijfde symfonie van Beethoven te horen zingen?
 
De cursus kost € 25,-- inclusief koffie of thee op de cursusavonden. Leden en donateurs betalen € 20,-- De lesavonden zijn op dinsdag 12 en 26 maart en op 9 april. De excursies zijn op zaterdag 23 maart, 6 en 20 april. De lessen worden gegeven in het nieuwe natuureducatie centrum van het IVN bij kasteel de Schaffelaar.
Na afloop van de cursus ontvangt iedereen een certificaat. Deze kan later gebruikt worden voor de toekomstige gidsenopleiding.
 
Voor inlichtingen over de cursus: Aart Mulder
jamulder@solcon.nl tel.06-28261883, of Hans van de Bovenkamp, 0342 – 41 64 50. Wilt u zich aanmelden? Mail of bel met Hans van de Bovenkamp hvdbovenkamp@gmail.com tel 0342 – 41 64 50.