Nieuws
De voedselbank helpt mensen die financiële problemen hebben, maar dreigt nu zelf aan geldzorgen ten onder te gaan. Ondanks een trouwe achterban zijn de huisvestingskosten niet veel langer op te brengen. Al 13 jaar staat de voedselbank klaar voor Edese burgers die onvoldoende geld hebben om boodschappen te doen.
 
Afhankelijk van giften
Jarenlang kon de voedselbank hiervoor gebruik maken van locaties met zeer lage huurtarieven. Dit veranderde toen het pand op het kazerneterrein gesloopt werd. De voedselbank moest verhuizen en nam haar intrek in een pand aan de Frankeneng.
“Het is een mooie, geschikte locatie tegen een redelijke huurprijs, maar voor een stichting die afhankelijk is van giften, is het veel geld. Ook onze energiekosten zijn fors; zo hebben we bijvoorbeeld een grote koel- en vriescel om voedselveilig te kunnen werken. De eerste jaren hebben we onze reserve aan kunnen spreken, maar de bodem van de spaarpot is in zicht. Als bestuur vinden we het niet verantwoord om op deze manier verder te gaan. Er is meer structurele financiële steun nodig.” Aldus Just Hageman, voorzitter van het bestuur.”
 
Aanvraag subsidie afgewezen
De voedselbank heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is vooralsnog afgewezen. De voedselbank wordt gezien als een particulier initiatief, dat in beginsel zelf de benodigde gelden bij elkaar moet zien te krijgen.
Wel probeert de gemeente de voedselbank op andere manieren tegemoet te komen. Zo is er meegedacht over alternatieve locaties met een lagere huur. Deze mogelijkheden worden verder onderzocht.
De medewerkers van de voedselbank, die zich allemaal vrijwillig inzetten, hopen vurig op een oplossing.
 
Nijpende behoefte
Algemeen coördinator Hetty Lameris ziet het als een verlies voor Ede, als de voedselbank zou verdwijnen. “De voedselbank voorziet in een nijpende behoefte. Het helpt, als je in de problemen bent gekomen en je hoeft je geen zorgen te maken over wat je moet eten. Dan blijft er meer energie over om je problemen aan te pakken. En er is voedsel genoeg. Dat krijgen we gratis van leveranciers en vanuit inzamelacties bij kerken, scholen en bedrijven. Bij de leveranciers gaat het vaak om levensmiddelen die anders weggegooid zouden worden. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de strijd tegen voedselverspilling”.
 
Meedenken
Het bestuur gaat in gesprek met diverse partijen die een bijdrage zouden kunnen leveren. De voedselbank hoopt dat de Edese bevolking mee wil denken over mogelijkheden om het financiële gat structureel te dichten. Suggesties en steun zijn van harte welkom.